SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

V historické T2 po českých stopách (2)

Skupina tedy vystoupila na konci Komenského ulice a zamířila do Univerzity veterinárního lékařství a farmacie. Ve vstupním areálu je přivítala socha koně, kterou mnozí před pár lety viděli v centru města na konci Zvonárské ulice, kde stávala 10 let. Veterinární univerzita ji totiž na toto období zapůjčila městu. Vznikla před 40 lety podle sochy koně se sv. Václavem, která stojí v Praze na Václavském náměstí. V roku 1979 totiž odlili v ČKD Blansko dvě totožné, ale menší bronzové sochy Arda – tak se kůň jmenoval, jedna byla pro brněnskou veterinární univerzitu u příležitosti 60. výročí této školy a druhá pro košickou,…

Top

V historické T2 po českých stopách

Konečně vyrazila z areálu dopravného podniku na trať, jásavě zazvonila a zastavila před početnou skupinou. Někteří si ji stihli ještě vyfotit. Koneckonců tento model s jedním světlem z konce padesátých let patří k těm historickým a běžně se už na linkách nevidí. Opět zazvonila a vyjela po českých stopách v Košicích s řidičkou Annou Škvarkovou, jednou ze tří zaměstnanců Dopravního podniku města Košice, kteří mohou vozy T2 řídit a vyznají se ještě v přehazování výhybek. Červená tramvaj (v Košicích běžně jezdí modrožluté) zamířila na Terasu, největší košické sídliště, které se od všech ostatních liší zejména tím, že paneláky a občanská vybavenost jsou většinou ponořené v zeleni. To byl…

Top

Léto s češtinou

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Letošní 33. ročník kurzů se bude konat od 20. července do 18. srpna. Součástí programu jsou kurzy jak pro úplné začátečníky (A0), tak i pro pokročilé studenty (B2, C1). Nedílnou součástí jsou další jazykové aktivity a bohatý doprovodný program. Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní….

Top

Krátce z Česka

* Na dvacátém místě v žebříčku nejšťastnějších zemí světa hned za USA se letos umístila Česká republika. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. Oproti loňsku si Česká republika v žebříčku 156 zemí polepšila o jednu příčku. Výzkumníci hodnotí země v několika kategoriích, kterými je příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost, míra kriminality anebo úroveň zdravotní péče. A právě v této oblasti Česko tradičně vyniká. Češi ale mají také dobrou občanskou vybavenost měst a veřejnou dopravu. Jsou však i faktory, které Česku to štěstí trochu kazí. * Podle Českého statistického úřadu vzrostl počet lidí ohrožených…

Top

Exulantská tiskárna v Žilině

Přestože nejvyšší počet Čechů a Moravanů přicházel na Slovensko po vzniku společného státu, nebyly ani v předešlých staletích kontakty mezi oběma národy zanedbatelné. Zejména po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620 českými stavy a násilné rekatolizaci v českém království mnoho osobností muselo odejít do exilu. Mnohé totiž odmítly přestoupit ke katolictví, mezi nimi třeba Jan Amos Komenský, grafik Václav Hollar či spisovatelé Pavel Stránský a Pavel Skála ze Zhoře. Nemalý počet exulantů zamířil i do Uher a usadil se hned za hranicí především v nitranském a trenčínském kraji. V novém domově začali provozovat to, co bylo pro ně zdrojem…

Top
1 2 3 4 43 Page 2 of 43