SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Učitel národů v Martině

    Datum 28. březen je na Slovensku i v Česku už od roku 1955 spojený se Dnem učitelů. Pro svátek učitelů a morální ocenění jejich práce tehdy vláda v Československu vybrala den, kdy se v roce 1592 narodil český pedagog, filozof, spisovatel a teolog Jan Amos Komenský, později nazývaný jako učitel národů. Právě do letošního 28. března je v Muzeu kultury Čechů na Slovensku v Martině zpřístupněná výstava s názvem Jan Amos Komenský chtěl změnit svět.    Místo narození Komenského není dodnes přesně známo, přou se o ně tři moravské obce Komňa, Nivnice a Uherský Brod. Zato Komenského pobyt zprvu ve vlasti,…

Top

Jedenáctý ročník Krajánka

Letošní lednové číslo časopisu Krajánek zahájilo už jedenáctý ročník. Tento měsíčník je určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5 −12 let, které žijí v zahraničí a v omezené míře používají češtinu v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. První letošní číslo přináší nejen mnoho historických a přírodních zajímavostí z různých zemí, prioritně z Nizozemí, ale také přání mladých čtenářů z Athén, Madridu, Washingtonu, Istanbulu Den Haagu a dalších měst týkající se umělé inteligence. Nechybí ani komiks, různé doplňovačky a kvízy. Časopis vydává spolek Krajánek ve světě, z.s. a dobrovolnicky se na jeho tvorbě podílejí krajané z 21 zemí…

Top

Jaroslav Hašek a Slovensko aneb Křížem krážem Evropou

Jaroslav Hašek měl nepochybně nepokojnou krev, zvídavého ducha toužícího dohlédnout za hranice konvencí, ale především lačného poznávat, což, upřímně řečeno, u géniů zase nebývá tak neobvyklé. Ano, Hašek měl boty božských tuláků, v nichž prošel pořádný kus Evropy. Že na svých cestách nemohl minout Slovensko je jasné jako slunce na obloze bez mráčku. Můj přítel, haškolog Radko Pytlík, by mohl vyprávět. A také vypráví – v mnoha publikacích, které po sobě zanechal, případně editoval. Jako třeba tu citovanou v titulu Jaroslav Hašek: Křížem krážem Evropou/ Radko Pytlík: Jak vznikl Švejk. (Vydalo nakladatelství Věra Dyková – EMPORIUS, Praha 2019.) Radko Pytlík zemřel 31. ledna…

Top

S prof. Pifflem po Bratislavském hradě

Ta dominanta je vidět z daleka a po staletí je symbolem Bratislavy. Její terasy poskytují úžasné výhledy na město i na Dunaj. Majestátný hrad s bohatou historií a četnými přestavbami. V roce 1811, kdy v něm sídlilo vojsko, vypukl v hradním areálu obrovský požár, hrad byl zcela zničen a ponechán napospas osudu. Až do začátku padesátých let minulého století. Jistě si nejstarší Bratislavané na ty ruiny pamatují. Dne 28. května 1953 si prof. Alfred Piffl do deníku zapsal: „Slavná historická komise na Bratislavském hradě. Naše katedra dostala na starost jeho rekonstrukci…“ Právě v návaznosti na zápisy v deníku prof Piffla…

Top

Pozdravy z Košic pro V. Remka

„To budete v knihovně cvičit?“- ptala se jedna návštěvnice Veřejné knihovny Jana Bocatia v Košicích dětí, které si nesly karimatky a spacáky. „My tam budeme i spát,“ rozverně odpovídali čtvrtáci. Bylo zřejmé, že se těší. Ti, kteří se zúčastnili minulých dvou ročníků Noci s českou pohádkou, už věděli, že jim organizátor Slovak end Czech World Network určitě i letos připravil zajímavá dobrodružství. Nejdříve si s Helenou Miškufovou povídali o pohádkách, lidových i autorských, rozhlasových, televizních, filmových i knižních. Většinou v nich jde o souboj dobra se zlem a také většinou dobro vítězí. Děti uváděly tituly pohádkových knížek, které v posledním období četly. Ale našla se…

Top
1 2 3 4 74 Page 2 of 74