SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Vzdělávací program pro krajany

Každoročně připravuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v spolupráci s dalšími organizacemi program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. V rámci něj je pro krajany připravovaný vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí. Ten zahrnuje jedno nebo dvousemestrální stipendijní studijní pobyty pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka….

Top

Život jako na houpačce

Přestože od narození nejváženější a nejoblíbenější legendy divadla a filmu Jana Wericha uplynulo 6. února již 115 let, dodnes lidé se zájmem sledují filmy jako Císařův pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden král, Až přijde kocour i další. A dodnes po internetu kolují moudra pana Wericha. „Bejt chytrej, to je jedinej majetek, kterej ti nikdo nemůže vzít.“ V roce 1926 vytvořili s Jiřím Voskovcem dvojici, spolu studovali právo na pražské univerzitě, spolu nedostudovali. Lákal je chytrý humor, sociální a následně politická satira. Divadelní spolupráce se odehrávala na prknech Osvobozeného divadla. Po nástupu nacizmu Jan Werich, Jiří Voskovec a jejich…

Top

Dopis pro krajany

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR Jiří Krátký, který je v této funkci od února minulého roku, zaslal prostřednictvím zastupitelských úřadů krajanům dopis, v němž informuje o možnostech spojení s vlastí díky různým platformám. Také připomíná, že pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020 sice končí, ale v současnosti je připravováno další pětileté období podpory krajanských organizací ve světě. Mimochodem, počet těchto organizací v různých zemích narůstá. K tradičním krajanským programům patří konference letos na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“. Konat se bude v…

Top

Poklady z depozitu

  INDEX DC – Dvacet roků akviziční činnosti Muzea kultury Čechů na Slovensku je název výstavy, která je zpřístupněná v této instituci v Martině. Za dvě desítky roků byl vytvořen sbírkový fond, který širokospektrálně dokumentuje působení Čechů na Slovensku v kontextu československých historických událostí a tradic. „Základem a podmínkou existence každé muzejní instituce je sbírkový fond. Ten náš je uložený v depozitáři a jenom příležitostně je vystavovaný jako součást tematických výstav,“ připomněla vedoucí muzea PhDr. Hana Zelinová. „Budujeme ho už 20 let a myslíme si, že je nejvyšší čas představit ho veřejnosti, i když jen formou výstavy. Přitom je zde k…

Top

Krátce z Česka

* Cizinecká policie loni odhalila 5 677 cizinců, kteří na území Česka pobývali nelegálně. Je to o 685 víc než v roce 2018. Nejvíce z nich, přibližně 1 500, byli Ukrajinci. Vzrostl i počet běženců, kteří se přes naše území chtěli dostat do západní Evropy, většinou do Německa. Loni jich policisté zadrželi celkem 266 – o 75 víc, než rok předtím. Běženci zadržení v Česku byli nejčastěji Afghánci, Iráčani, Íránci a Syřané. * Vinařstvím roku 2019 je rodinná firma Vican z Mušlova u Mikulova. Výsledky soutěže oznámil Svaz vinařů. Porota vybírala z devíti finalistů. Hodnotila nejen chuť vín, ale také…

Top
1 2 3 4 49 Page 2 of 49