SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Krátce z Česka

* Česká republika se od 6. července může pyšnit dalšími dvěma zástupci zapsanými na Seznamu hmotných památek světového kulturního dědictví UNESCO. K lokalitám s významem pro celé lidstvo nově přibyl Hornický region Krušnohoří a Krajina pro chov koní v Kladrubech. O jejich zápisu rozhodli delegáti organizace na zasedání v ázerbajdžánském Baku. Celkem má Česko na seznamu UNESCO 14 hmotných památek. Mezi nimi jsou třeba Lednicko-valtický areál, Zámek Litomyšl nebo historická centra Českého Krumlova, Prahy či Telče. * Zájem o víza do ČR v posledních třech či čtyřech letech stabilně roste. Jenom v první polovině letošního roku přijaly české konzuláty přes…

Top

Operní večer na počest Eleonory

Kouzelný park před zámkem Betliar naplní v sobotu 10. srpna vpodvečer operní árie v podání Patricie Janečkové (CZ) a Tituse Tóbisze (SK–KE) za klavírního doprovodu Julie Grejtákové. Koncert už po třetí připravilo vedení tohoto muzea na počest milovnice hudby Eleonory hraběnky Andrássy Kounicové. Eleonora Kounicová (1862-1936) se provdala za Gejzu Andrássyho. Pocházela z rodu Kouniců, který je doložen od 12. století a v průběhu následujících věků se vytvořily dvě základní rodové větve – moravská knížecí linie a česká hraběcí linie. Příslušníci patřili mezi českou vysoko postavenou šlechtu a také byli významnými mecenáši. Rodokmen napovídá, že k předkům patřila i významná…

Top

Pamětní deska objevovatelům Jasovské jeskyně

Z iniciativy Slovenské a České speleologické společnosti byla v Jasovské jeskyni 3. července 2019 odhalena pamětní deska československým vojákům a intelektuálům, kteří před sto lety začali průzkum této lokality. „V oblasti východního Slovenska se z nich zformovala skupina, která se významně zasloužila o objevy a průzkum v této jeskyni. Proto se slovenští a čeští jeskyňáři u této příležitosti rozhodli instalovat pamětní tabuli k uctění a památce nadšenců, kteří věnovali svůj volný čas a energii průzkumu podzemí,“ uvedl předseda Slovenské speleologické společnosti Peter Holúbek ze Slovenského muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši. Jasovská jeskyně patří mezi nejvýznamnější jeskyně Národního parku Slovenský…

Top

K 100. výročí bojů v roce 1919

Všichni už měli po krk té čtyřleté války. Vraceli se domů ke svým rodinám a těšili se na normální život. Na své manželky, děti, rodiče, ti mladší plánovali svatbu. Všichni měli v očích budoucnost. Ale krátce po vyhlášení Československa 28. října 1918 je nový stát vyzval k dokončení velkolepého díla. Měli zabezpečit kontrolu všech území nového státu. Proto začali vojensky obsazovat území Slovenska, které do té doby bylo součástí Uherska. Ne všude je vítali s otevřenou náručí, část obyvatelstva je přijímala s nevolí a zejména na východním Slovensku novou republiku zásadně odmítali. Hornouherská národní rada uherských Němců vyhlásila 9. prosince 1918 nezávislou Spišskou…

Top

Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě

Část Vajanského nábřeží v Bratislavě od 13. června nese název Náměstí T. G. Masaryka. Nové pojmenování bude odpoledne slavnostně vyhlášeno u sochy T. G. Masaryka a Pomníku Československé státnosti. Městská část Bratislava – Staré Město na tento akt pozvala i všechny organizace a jednotlivce, kteří darem přispěli na umístění sochy prvního čs. prezidenta před budovu Slovenského národního muzea 28. října 2010. Tam nahradila plastiku lva, která byla zase přemístěna k soše M. R. Štefánika u obchodního centra Eurovea. Pozvánku dostal i Slovensko-český klub v SR, který se zapojil do sbírky na umístění Masarykovy sochy a také někteří jednotlivci z řad členů. Tato bratislavská…

Top
1 2 3 4 45 Page 2 of 45