SK-CZ Klub » 2023

Ivan Hálek a Slovensko 150 

(Úvod k zborníku, vydanému Slovensko-českým klubom a Slovak & Czech World Network s podporou MK ČR a FPU.) V rukách držíte zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa s podporou Ministerstva kultúry ČR a Fondu na podporu umenia konala v decembri 2022 v priestoroch Slovenského domu v Prahe k 150. Výročiu narodenia Ivana Hálka. Doplnkom konferencie bolo aj zorganizovanie prezentácie pre verejnosť. Slovensko-český klub, z. s. Praha a Slovak & Czech World Network Žilina ako spoluorganizátori tak nadviazali na svoje podobné konferencie, konané k výročiam osobností ako  Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Ladislav Mňačko, Miroslav Horníček, František Gellner či Zdenka Sojková. MUDr. Ivan Hálek (* 11. november 1872, Praha – † 17….

Top

Haškova stopa na východním Slovensku

   „Musím vám to sdělit,“ ozval se mladý hlas v telefonu. „Před pár dny byl v televizi film o Jaroslavu Haškovi a jeho pobytu v Lipnici nad Sázavou. A tam my jsme přece byli s táborem našeho klubu,“ vysvětlovala natěšená Simonka, dnes matka dvouapůlročního Lukáše. Prý s nostalgií i s dalšími kamarády vzpomínali na letní tábor Slovensko-českého klubu v SR v roce 2016. Tehdy, v rámci putování po Vysočině, navštívili i Lipnici, hrad, místa kde autor Osudů dobrého vojáka Švejka pobýval a četli si ukázky z tohoto světoznámého díla. Česká média začátkem ledna připomněla 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška.    Nicméně i na Slovensku se různé skupiny krajanů, jejich…

Top