SK-CZ Klub » Jakub Sencak

All posts by Jakub Sencak

Velvyslanec Tomáš Tuhý v Košicích

Již po dvou měsících od nástupu na post velvyslance České republiky v Bratislavě se Tomáš Tuhý vydal na návštěvu slovenských krajů. První město, do kterého zamířil, byly Košice, kde se setkal s primátorem Jaroslavem Poláčkem, s županem Rastislavem Trnkou a se zástupci českých krajanských sdružení. Postupně navštíví další slovenská města. Podle slov pana velvyslance se obě jednání s představiteli města a kraje nesla v přátelském duchu a plánech další spolupráce. Jednou z letošních priorit zastupitelského úřadu bude důstojná připomínka hrdinství českých i slovenských vojáků, kteří se postavili na obranu hranic nově vzniklého Československa v roce 1919. Základem československé armády tehdy byly jednotky československých legionářů…

Top

Krátce z Česka

*  Děti a vnuci lidí, kteří v minulosti emigrovali do zahraničí, by mohli jednodušeji získat české občanství. Počítá s tím senátní novela, kterou v prvním kole podpořila sněmovna. Teď novelu posoudí bezpečnostní a ústavně-právní výbor. Občanství by mohli potomci emigrantů nabýt prohlášením. Dřív podobná úprava v zákonu o státním občanství byla. Sněmovna ji ale vyškrtla kvůli tomu, že by tak české občanství mohli získat i lidé, kteří třeba nemluví česky a nikdy v republice nebyli. Novela může podle poslanců pomoct rodinám, ve kterých se jedno dítě narodilo před možností mít dvojí občanství. To se týká především rodin, které musely odejít…

Top

O Furiantech a jejich autorovi

Letošní akce našeho klubu zahájila první část projektu Literární soirée věnovaná českému dramatikovi a dramaturgovi pražského Národního divadla Ladislavu Stroupežnickému. Zejména proto, že košické Státní divadlo má na programu nejznámější hru tohoto autora Naši furianti a v únoru větší skupina členů klubu toto představení navštíví. Rozporuplný život a literární činnost Ladislava Stroupežnického přiblížila více než čtyřem desítkám přítomných Wanda Čičváková. Studium Stroupežnického nebavilo, z reálky byl vyloučen. Od dětských let se kamarádil s bratry Mikolášem a Janem Alšovými, zejména s Janem. Nikdy se přesně nevyjasnilo, jaký konflikt mezi nimi nastal, jisté však je, že Jan se zastřelil. Tuto ztrátu vnímal Stroupežnický velice bolestivě….

Top

Ojedinělé zprávy z Košic

S vysíláním Národnostních zpráv začalo košické studio RTVS 13. ledna 2009. Za deset let přineslo na televizní obrazovku 388 vydání tohoto týdeníku, v němž uvedlo téměř 1 700 příspěvků o životě třinácti národnostních menšin žijících na Slovensku v jejich rodných jazycích, ale i v dalších, například v španělském, francouzském, italském nebo vietnamském. Zprávy informovaly nejen o zvláštnostech svátků, tradic a folkloru, ale především o současných aktivitách různých organizací, klubů a spolků jednotlivých menšin, o besedách, festivalech, výstavách, koncertech, přednáškách, nových publikacích a množství dalších programů. Na počátku se utvářením nové relace zabývala i Rada pro národnostní vysílání RTVS při redakci národnostního vysílání v košickém televizním studiu, v níž má…

Top

Dík všem vám

Poslední dny roku 2018 se vždy nesou bilancováním jak v osobním životě, tak v profesních aktivitách. Slovensko-český klub v SR připravil letos, ve čtrnáctém roce své existence, tak bohatý program, pod který by se bez uzardění mohly podepsat i profesionální kulturní agentury. Atraktivitu mnohých zvýšili přednášející nebo účinkující osobnosti. Všem chceme upřímně poděkovat. Cestovateli Danielu Liškovi děkujeme za to, že obohatil naše vědomosti o Moravských bratrech působících v Indii, doc. RNDr. Marcelovi Uhrinovi, PhD., z Univerzity P. J. Šafárika, že nám přímo v terénu přiblížil činnost českých přírodovědců v okolí Rimavské Soboty a etnografce PhDr. Haně Zelinové za přednášku o…

Top