SK-CZ Klub » Jakub Sencak

All posts by Jakub Sencak

Léto s češtinou

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LŠSS FF UP) nabízí zahraničním zájemcům intenzivní kurzy českého jazyka, které jsou určeny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům českého jazyka a literatury, obecněji zaměřeným slavistům, překladatelům, novinářům, obchodníkům, ale i všem ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu. Letošní 33. ročník kurzů se bude konat od 20. července do 18. srpna. Součástí programu jsou kurzy jak pro úplné začátečníky (A0), tak i pro pokročilé studenty (B2, C1). Nedílnou součástí jsou další jazykové aktivity a bohatý doprovodný program. Absolventi obdrží na základě výsledků finálních testů osvědčení (certifikát) s dosaženou jazykovou úrovní….

Top

Krátce z Česka

* Na dvacátém místě v žebříčku nejšťastnějších zemí světa hned za USA se letos umístila Česká republika. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. Oproti loňsku si Česká republika v žebříčku 156 zemí polepšila o jednu příčku. Výzkumníci hodnotí země v několika kategoriích, kterými je příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost, míra kriminality anebo úroveň zdravotní péče. A právě v této oblasti Česko tradičně vyniká. Češi ale mají také dobrou občanskou vybavenost měst a veřejnou dopravu. Jsou však i faktory, které Česku to štěstí trochu kazí. * Podle Českého statistického úřadu vzrostl počet lidí ohrožených…

Top

Exulantská tiskárna v Žilině

Přestože nejvyšší počet Čechů a Moravanů přicházel na Slovensko po vzniku společného státu, nebyly ani v předešlých staletích kontakty mezi oběma národy zanedbatelné. Zejména po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620 českými stavy a násilné rekatolizaci v českém království mnoho osobností muselo odejít do exilu. Mnohé totiž odmítly přestoupit ke katolictví, mezi nimi třeba Jan Amos Komenský, grafik Václav Hollar či spisovatelé Pavel Stránský a Pavel Skála ze Zhoře. Nemalý počet exulantů zamířil i do Uher a usadil se hned za hranicí především v nitranském a trenčínském kraji. V novém domově začali provozovat to, co bylo pro ně zdrojem…

Top

Uctili jsme památku TGM

Tak jako po minulé roky se i letos členové Slovensko-českého klubu v Košicích setkali u sousoší T. G. Masaryka a M. R. Štefánika u křižovatky Masarykovy a Štefánikovy ulice v Košicích, aby si uctili památku prvního českosloslovenského prezidenta, filozofa, politika a demokrata, který dokázal zahýbat světovými dějinami. Vzpomínkové akce u příležitosti 169. výročí narození T. G. Masaryka se zúčastnili také zástupce velvyslance České republiky v Bratislavě JUDr. Pavel Sladký a historici PhDr. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd v Praze, PhDr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, prof. PhDr. Jan Rychlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i další…

Top