SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Aby nebyli zapomenutí hrdinové

K 100. výročí bojů za celistvost nově vzniklé Československé republiky v roce 1919 připravuje Slovensko-český klub v SR vzpomínkové akce u šesti objektů, které se váží k této epoše. První budou dvě turistické akce. V sobotu 15. června 2019 skupina s organizátorkou Katkou Nemčíkovou zamíří k mohyle na Železném vrchu (viz pozvánka), v neděli 16. června pak skupina vedená Janem Voralem (0908 846 852) vystoupá na Lastovičí vrch, kde jsme před 2 lety obnovili historický kříž a osadili informační tabuli.  A skupina turistů s vedením Andrey Miškufové položí 23. června na závěr turistické akce Krížom Krasom kytici a náš tradiční…

Top

Růže a hraběnka Chotková

Starobylá česká aristokratická rodina Chotků, jejíž přímý předek se připomíná již ve druhé polovině 14. století, přežila až do století dvacátého a vyprodukovala řadu zajímavých osobností, které měly po určitou dobu značný vliv na dění v Českém království, píše v Rodopisné revue, roč. 15, 3, 2013 Pavel Koblasa. Celkem soustředili tito příslušníci rodiny ve svých rukách přes 7.700 hektarů půdy a sídlili na zámcích Kačina, na panství Nových Dvorech, Veltrusy, na panství Jeňoves, Olšov a Velké Březno. Méně se však ví o životě Chotků v království Uherském a tak se početná skupina členů Slovensko-českého klubu v SR v době, kdy kvetou růže,…

Top

Věru Noskovou nejvíc láká Asie

S českou spisovatelkou Věrou Noskovou se členové Slovensko-českého klubu v SR nesetkali poprvé. Především znají její trilogii, kterou se úspěšně uvedla mezi současné české autory. Prvním byl román Bereme, co je, který vycházel z jejího životního příběhu, byl vděčně přijat čtenáři a nominován na literární cenu Magnesia Litera. Na něj navázaly dva další romány, jeden s názvem „Obsazeno“, který získal nominaci na Cenu Josefa Škvoreckého a trilogii uzavírá titul „Víme svý“. Nedávná beseda s autorkou v košické Veřejné knihovně Jana Bocatia, na které se zúčastnili i další zájemci o literaturu, proto byla zaměřená na tvorbu z posledního období, především na…

Top

V historické T2 po českých stopách (3)

Od Univerzity veterinárního lékařství a farmacie historická tramvaj T2 zamířila zpět k centru města. Cestou se skupina dovídala o dalších českých architektech, kteří se podepsali pod nebývalý boom výstavby bytů a také škol a různých institucí. Ale už na Náměstí Maratonu míru skupina opět vystoupila a zamířila do Východoslovenského muzea, přesněji nejprve do dřevěného kostelíka, který byl výjimečně otevřený. Zvnitřku se linuly něžné tóny flétny Evy Škrivánkové. Kostelík stál původně v Kožuchovcích, malé obci na severovýchodě Slovenska nedaleko hranice s Polskem. Po vzniku Československa si občané obce chtěli postavit větší, zděný kostel a starý po 180 letech prostě zbourat. To během…

Top

V historické T2 po českých stopách (2)

Skupina tedy vystoupila na konci Komenského ulice a zamířila do Univerzity veterinárního lékařství a farmacie. Ve vstupním areálu je přivítala socha koně, kterou mnozí před pár lety viděli v centru města na konci Zvonárské ulice, kde stávala 10 let. Veterinární univerzita ji totiž na toto období zapůjčila městu. Vznikla před 40 lety podle sochy koně se sv. Václavem, která stojí v Praze na Václavském náměstí. V roku 1979 totiž odlili v ČKD Blansko dvě totožné, ale menší bronzové sochy Arda – tak se kůň jmenoval, jedna byla pro brněnskou veterinární univerzitu u příležitosti 60. výročí této školy a druhá pro košickou,…

Top
1 2 3 4 5 45 Page 3 of 45