SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Komenského cesty přes slovenské území

Přestávkou v pobytu Jana Amose Komenského v polském Lešně, kde tento reformátor a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů strávil s přestávkami 28 let, byla cesta přes Horní Uhry a působení v Sárospataku (Šarišský/Blatný Potok) Komenský sám uvedl v životopise, který na sklonku svého života napsal latinsky, že v roce 1650 byl na návštěvě v Skalici, kde se setkal s bratry a sestrami, členy Jednoty bratrské. Odtud jeho cesta vedla do Trnavy, kde se ubytoval v zájezdním hostinci. O jeho pobytu se dozvěděl kalvínský kněz a pozval Komenského k sobě na faru. Během tří dnů se opět uskutečnilo setkání s členy církevního sboru podobně jako…

Top

Krátce z Česka

* S druhou vlnou pandemie covidu-19 se rozběhla i druhá vlna dobrovolnických aktivit. Pomoct lékařům, zdravotníkům i pracovníkům testovacích laboratoří se už na jaře rozhodl vědec Jan Lukačevič. Spustil projekt Energii lékařům. Za peníze vybrané v crowdfundingové kampani začal do zdravotnických zařízení rozvážet balíčky s potravinami – například proteinovými tyčinkami a podobně. Teď na podzim začal projekt fungovat znovu, už vybral přes 4,5 milionu korun a týdně nabídne asi 7 tisíc balíčků.   * Distanční výuka podle pedagogů ještě víc snižuje šance některých dětí u přijímacích zkoušek na střední školy. Vzdělávání na dálku prohlubuje rozdíly mezi jednotlivými žáky a ne…

Top

Komenský do tříd!

Garantem a koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 –2022 je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Při této příležitosti vyhlašuje soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“. Součástí Národních oslav je také výstava Comenius 1592–1670, kterou připravuje Moravské zemské muzeum. Výstava bude od 4. 12. 2020 do 28. 3. 2021 v Jízdárně Pražského hradu, kde budou elektronickou formou prezentována díla ze soutěžní kampaně „Komenský do tříd!“. Soutěžní podmínky: Kampaň „Komenský do tříd!“ probíhá od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2022. Třídní učitel zašle za celý kolektiv školní třídy na e-mailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz  jednu fotografii či video dokumentující…

Top

Den, kdy vznikla republika

Přestože většina poslanců Národní rady Slovenské republiky neschválila uzákonění 28. října jako státní svátek, někteří čeští krajané si tento den jako státní svátek uctívají. V Bratislavě se tradičně setkávají u pomníku T. G. Masaryka na Vajanského nábřeží, v Košicích u dvojsoší T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v parčíku poblíž křižovatky dvou ulic nesoucích jména zakladatelů společného státu, vznik republiky si obvykle připomínají v Martině i v jiných slovenských městech. Jednou z minulých velmi milých akcí Slovensko-českého klubu v SR například byla dramatizace pohádky J. Čapka jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen. Děti nacvičily hru s velkými maňásky těchto zvířátek a dodnes na zajímavý podvečer vzpomínají. Letos…

Top

Krátce z Česka

Slovenská média přinášejí podrobné zpravodajství o šíření koronaviru v České republice, proto zprávy o této pandemii v naší rubrice nepřinášíme. *  Čeští vědci sestavili první seznam ohrožených biotopů naší země. Zjistili, že se v ní příliš nedaří rašeliništím, mokřadům a biotopům v okolí řek. Ohrožené jsou například štěrkové náplavy řek v Moravskoslezských Beskydech nebo slatiniště. Ty podle biologů zůstaly jen na desetině své původní rozlohy. Vyplývá to z nového červeného seznamu, ve kterém čeští vědci hodnotili 157 takových míst. Červený seznam můžou využít státní instituce, neziskové organizace i města a obce. *  Habsburská panovnice Marie Terezie, která byla korunovaná i za českou…

Top
1 2 3 4 5 58 Page 3 of 58