SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Haškova stopa na východním Slovensku

   „Musím vám to sdělit,“ ozval se mladý hlas v telefonu. „Před pár dny byl v televizi film o Jaroslavu Haškovi a jeho pobytu v Lipnici nad Sázavou. A tam my jsme přece byli s táborem našeho klubu,“ vysvětlovala natěšená Simonka, dnes matka dvouapůlročního Lukáše. Prý s nostalgií i s dalšími kamarády vzpomínali na letní tábor Slovensko-českého klubu v SR v roce 2016. Tehdy, v rámci putování po Vysočině, navštívili i Lipnici, hrad, místa kde autor Osudů dobrého vojáka Švejka pobýval a četli si ukázky z tohoto světoznámého díla. Česká média začátkem ledna připomněla 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška.    Nicméně i na Slovensku se různé skupiny krajanů, jejich…

Top

Pohádkové prezidentské volby

Po úspěšném projektu loňských pohádkových parlamentních voleb připravila Česká asociace u příležitosti nadcházejících prezidentských voleb v České republice také pohádkové prezidentské volby. Projekt je určen všem českým dětem, ať již jsou na světě kdekoli či doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem je hravou formou seznámit děti se základními fakty, které se prezidentských voleb týkají. Tedy naučit je základním principům postavení kandidáta, čtení volebních programů a rozvoj kritického myšlení nad sliby a zkušenostmi kandidátů. Seznámí se také s termíny jako je přímá volba či volební program. Novinkou je, že si děti mohou vymyslet a vytvořit kandidáty vlastní. Prvního kandidáta do…

Top

Dětství a mládí očima Alice

V Muzeu kultury Čechů na Slovensku v Martině byla prezentována kniha Alice G. Masarykové Dětství a mládí. Tyto memoáry vznikaly v padesátých letech 20. století během druhé emigrace v USA. Publikaci v Martině představily editorky, historičky Dagmar Hájková a Helena Kokešová z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Prvorozená dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka v ní trochu neostře vzpomíná na nejútlejší roky ve Vídni, městě, ve kterém se narodila. Období dospívání a studentské popisuje již ostřejší optikou. Přibližuje v nich výchovu v rodině intelektuála, univerzitního profesora a politika, vztahy mezi sourozenci i rodiči, také různé společenské kauzy a kontroverze. Nemalá…

Top

Ten, kdo začal rekonstrukci

Z každého směru je nepřehlédnutelný. Svou monumentálností, atypičností a krásou. Tyčí se na vrcholu návrší na jihozápadním ostrohu malokarpatského hřebenu nad Dunajem i nad dnešním pulzujícím městem. Během mnoha staletí vzrůstal, měnil svou podobu i upadal až do ruin. V roce 1961 byl vyhlášen za národní kulturní památku. Bratislavský hrad. Souboru staveb v historickém areálu Bratislavského hradu dominuje monumentální stavba bývalého královského paláce. Ale ještě staří Bratislavané si pamatují, že do konce padesátých let minulého století trčely nad městem ruiny. Od katastrofálního požáru v roce 1811 téměř sto padesát let.  V sedmačtyřicátém dostal nabídku zúčastnit se konkurzu na místo profesora dějin architektury…

Top
1 2 3 4 5 71 Page 3 of 71