SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Česko)(Slovenské okamžiky

Prvním místem venkovní fotografické výstavy Česko)(Slovenské okamžiky, kterou připravila Česká tisková kancelář u příležitosti 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států – České a Slovenské republiky, je od poloviny února Hviezdoslavovo náměstí v Bratislavě. Vernisáž zahájil velvyslanec České republiky na Slovensku Rudolf Jindrák za účasti významných českých a slovenských hostů. Výstava zachycuje důležité i méně známé momenty ze společné historie, jakož i vzájemné vztahy Čechů a Slováků v posledních třiceti letech. Podle šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Matesové Markové autorský tým nechtěl detailně odvyprávět dějiny Československa, nýbrž prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co obě země spojovalo i rozdělovalo. A to…

Top

Dopis zmocněnce Jiřího Krátkého

Vážení krajané, milí přátelé, dovoluji si navázat na naši dobrou tradici a oslovit Vás v začátku roku dopisem zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti s připojením osobního poděkování za Vaši práci ve prospěch českého krajanství v roce loňském a současně s popřáním Vám mnoho štěstí a úspěchů v roce 2023. Smyslem mého dopisu je především informovat Vás o programu, prioritách a hlavních akcích v krajanské agendě v roce 2023. Dříve, než se však dostanu k představení stěžejních akcí, dovolte mi několik slov k hodnocení roku uplynulého. Rok 2022 byl jako celek pro krajany významný především tím, že po dvou letech nejistoty…

Top

Nadšenec umění s evropským myšlením

   Pro Východoslovenské muzeum ale rovněž pro kulturní život v Košicích znamenal pražský rodák JUDr. Josef Polák nečekaný přínos. Jeho narození 3. února 1886 jsme si připomněli u pamětní desky, která je na Východoslovenském muzeu. Když poprvé navštívil toto východoslovenské město, bylo pár měsíců po 1. světové válce.  Při druhé návštěvě v březnu 1919 ho abovský župan Ján Sekáč požádal, aby se ujal správy sbírkových předmětů, které v prostorách tehdy Hornouherského muzea zůstaly po odchodu maďarského vedení.    S angažovaností a houževnatostí sobě vlastní se pustil do systematického pořádání a rozšiřování sbírek. A protože po válečných létech nebylo pro muzejnictví dostatek financí, kupoval nové…

Top

Ivan Hálek a Slovensko 150 

(Úvod k zborníku, vydanému Slovensko-českým klubom a Slovak & Czech World Network s podporou MK ČR a FPU.) V rukách držíte zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa s podporou Ministerstva kultúry ČR a Fondu na podporu umenia konala v decembri 2022 v priestoroch Slovenského domu v Prahe k 150. Výročiu narodenia Ivana Hálka. Doplnkom konferencie bolo aj zorganizovanie prezentácie pre verejnosť. Slovensko-český klub, z. s. Praha a Slovak & Czech World Network Žilina ako spoluorganizátori tak nadviazali na svoje podobné konferencie, konané k výročiam osobností ako  Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Ladislav Mňačko, Miroslav Horníček, František Gellner či Zdenka Sojková. MUDr. Ivan Hálek (* 11. november 1872, Praha – † 17….

Top

Haškova stopa na východním Slovensku

   „Musím vám to sdělit,“ ozval se mladý hlas v telefonu. „Před pár dny byl v televizi film o Jaroslavu Haškovi a jeho pobytu v Lipnici nad Sázavou. A tam my jsme přece byli s táborem našeho klubu,“ vysvětlovala natěšená Simonka, dnes matka dvouapůlročního Lukáše. Prý s nostalgií i s dalšími kamarády vzpomínali na letní tábor Slovensko-českého klubu v SR v roce 2016. Tehdy, v rámci putování po Vysočině, navštívili i Lipnici, hrad, místa kde autor Osudů dobrého vojáka Švejka pobýval a četli si ukázky z tohoto světoznámého díla. Česká média začátkem ledna připomněla 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška.    Nicméně i na Slovensku se různé skupiny krajanů, jejich…

Top
1 2 3 4 5 72 Page 3 of 72