SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Osmý román Antonína Polácha

Čech, který několik let žil na Slovensku, a to později vyměnil za Rakousko. Kromě interní medicíny, které se věnuje, miluje zejména českou historii, její postavy a časová období přibližuje v historických románech. Těch ale mnoho v poslední době nevychází. Právě proto milovníci tohoto žánru přivítali nový titul MUDr. Antonína Polácha „Cti otce svého, ale miluj ženu svou”. Proč upozorňujeme na dílo tohoto autora? Zejména proto, že jeho jméno je spojeno s etablováním se Čechů a Moravanů na Slovensku jako národnostní menšiny po rozdělení společné republiky. Antonín Polách v té době působil jako lékař v nemocnici v Popradě, iniciativně se podílel na vzniku Českého spolku na Slovensku a pak se stal prvním předsedou regionální organizace v Popradě. V roce 1995 se přestěhoval…

Top

Ve vlasti předků

Několik dětí z českých rodin žijících na Slovensku už bylo v dětských táborech na Moravě a v Čechách, ale dosud žádná krajanská organizace svůj vlastní tábor v České republice neorganizovala. Letos poprvé Slovensko-český klub v SR připravuje od 10. do 17. srpna dětský letní tábor na jižní Moravě a nazval ho Po stopách předků. Děti budou ubytované v Tyršově osadě v Jedovnici a odtud budou vyrážet za krásami a historií okolí. Navštíví Macochu, Kroměříž, budou se plavit Baťovým kanálem, prohlédnou si Strážnici, Lednicko-valtický areál, Dolní Věstonice a samozřejmě také Brno. Večery budou patřit psaní zážitků a také přátelství s českými dětmi, které budou v nedalekém táboře. Organizátoři předpokládají, že kromě poznatků a zážitků děti najdou odvahu více mluvit česky. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury SR…

Top

Po stopách husitů

Působení husitů jihovýchodně od Košic v 15. storočí a seznámení se s reáliemi historických artefaktů v husitském muzeu v Gönci je záměrem literárně-společenské akce s názvem Po stopách husitů. Připravil ji Slovensko-český klub v SR na úterý 24. června. Putování za husity, kteří do tohoto kraje přinesli svou kulturu, doplní ukázky z děl A. Jiráska vážícími se k tomuto období. Kromě doby husitské si připomenou i světově významného učitele národů a navštíví Muzeum J. A. Komenského v Blatném Potoku, kde několik let v době pobělohorské Komenský působil. Podrobnější informace poskytne a přihlášky přijímá Mgr. Miškufová, tel.: 055/6434 155, mob: 0905 821 812.

Top
1 72 73 74 Page 74 of 74