SK-CZ Klub » 2010

Naše vidění dění

Jiná generace, jiné názory a také jiný pohled na svět. Dát té nejmladší generaci šanci seznámit kamarády a ostatní lidi s jejich vnímáním okolí se rozhodla krajanská organizace Slovensko-český klub ve Slovenské republice, když vyhlásila soutěž s názvem Naše vidění dění pro děti svých členů, mladé fotografy. Soutěž měla dvě kategorie – do15 ado 21 let a porota hodnotila zhruba 90 fotografií. Zejména v kategorii starších bylo silné zastoupení. Podle slov předsedy poroty výtvarníka Ivana Čepka většina z těchto mladých fotografů může bez problémů soutěžit mezi dospělými fotografy. Důkazem toho například je, že 17letá Markéta Tajtáková získala 1. místo v prvním košickém fotomaratónu a jiné…

Top

Přestřihnout kšandy je zatím poslední

Na posledním autorském čtení, která připravujeme v rámci už několikaletého cyklu představování současných českých literátů, se návštěvníci seznámili s tvorbou a nevšedním životem spisovatelky Ivy Pekárkové. Do Košic, Staré Ľubovně a dalších měst východního Slovenska přicestovala z Londýna, kde v současnosti žije a pracuje jako překladatelka. Často v případech, kdy se čeští a slovenští občané žijící ve Velké Británii dostanou do problémů. Během besedy v Košicích uvedla někdy až drsné situace, do níž se Košičané dostali. Iva Pekárková emigrovala rok před promocí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2005), taxikařila v New Yorku a později v Londýně, procestovala několik zemí a v roce 1997 se vrátila do Prahy. Ale láska k jejímu nigerijskému příteli, který se v Česku cítil „jako na výstavě“, byla silnější než pomyslné pouto…

Top

Pavel Josef ŠAFAŘÍK – slovenský a český národní buditel

Gemer 16.-17.10. 2010 Účastníci akce se setkali v rodisku Pavla Josefa Šafaříka – v Kobeliarově. Prohlédli si pamětní dům, kde v dětství bydlel a vyslechli krátkou přednášku průvodkyně o životě a díle tohoto jazykovědce, etnografa, básníka a slavisty. Dům a expozice v něm jsou přístupné jen díky obecnímu úřadu. Jméno P.J. Šafaříka je mezi 72 jmény významných osobností české historie pod okny Národního muzea v Praze. Slovanský národopis – druhé nejdůležitější dílo P.J.Š, snažil se podat úplný obraz slovanské etnologie; obsahuje základné údaje o jednotlivých slovanských národech, sídlech, jazycích, etnických hranicích a mapu, na které Slovany formálně považuje za jeden národ rozdělený do „národních celků“. Čeština byla Šafaříkovi blízká…

Top

Krajané a kultura (6.-8. září 2010)

Konference Krajané a kultura proběhla v Praze za účasti více než 130 krajanů z 22 zemí světa. O významu vztahů mezi krajany a „mateřskou“ Českou republikou pohovořili v úvodních minutách ředitel Radia Praha Miroslav Krupička, bývalá vynikající krasobruslařka, 2x mistryně světa, předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Ája Vrzáňová, předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Vladimír Eisenbruk a ředitel Národního muzea Michal Lukeš jako hostitel. Zdůraznil pohnutou minulost sálu, který sloužil jako burza, za totality poslancům, posléze Radiu Svobodná Evropa a nakonec se stal součástí našeho největšího muzea. Následovalo ocenění osobností, jejichž úsilí nejvíce přispívá k organizaci krajanského života v zahraničí. Diplom s květinou postupně…

Top