SK-CZ Klub » Zprávy

75 let Pražského povstání

Česko si v úterý připomíná 75. výročí květnového povstání proti německé okupaci, které vypuklo spontánně prvního máje 1945 v Přerově. Vyvrcholením domácího protinacistického boje bylo Pražské povstání, které začalo 5. května a skončilo o čtyři dny později po příjezdu jednotek Rudé armády. Šlo o největší bitvu českého květnového povstání, do které se zapojilo třicet tisíc bojujících. Na straně odbojářů padlo na tři tisíce lidí. Jedním z podnětů pro začátek povstání v Praze se stalo oznámení vydané protektorátní vládou 4. května 1945 o zrušení dvojjazyčného úřadování a povinnosti používat dvojjazyčné nápisy. Byl také zrušen zákaz vyvěšování československých vlajek. Důležitou roli hrála…

Top

Krátce z Česka

* Nouzový stav bude v Česku kvůli epidemii koronaviru platit do 17. května. Po souhlasu Sněmovny o tom rozhodla vláda. Ministři se taky dohodli na dalších výjimkách z nošení roušek. Nově je nebudou muset mít lidé s duševními poruchami nebo děti do sedmi let ve školkách a dětských skupinách. Roušku nebudou muset mít ani zpěváci nebo herci při vystoupeních. Má to ale podmínku. Musí se pravidelně testovat co 14 dní, pokud to provádění autorského díla trvá, např. natáčení filmu nebo seriálu. * Od 11. května budou moct znovu otevřít kina, divadla, koncertní síně nebo cirkusy. Maximální povolená účast ale bude…

Top

Z programového vyhlásenia vlády SR

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY Vláda SR považuje ochranu a podporu národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín, a bude naďalej poskytovať účinnú ochranu ich príslušníkom, pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Príslušníkom národnostných menšín bude vláda vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom alebo takú asimiláciu podporovali. Na základe toho vláda SR:  prijme zákon o postavení národnostných menšín, ako jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku…

Top

Dopis zmocněnce Jiřího Krátkého

Vážení přátelé, dovoluji si upozornit na dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti pana Jiřího Krátkého, určeného všem krajanským komunitám na světě. Dopis je umístěn na naší webové stránce zde: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/vzajemne_vztahy_obchod_ekonomika_kultura_2/kultura/dopis_zvlastniho_zmocnence_pro_krajanske_4.html. Doufám, že jste všichni v pořádku a přeji Vám hodně zdraví. Snad se již brzy vše vrátí do normálu. S pozdravem Zuzana Marková 1.tajemník/1st Secretary Velvyslanectví České republiky/Embassy of the Czech Republic

Top

Romány, detektivky i poezie na jeden klik

Jak to vypadá, koronavirová karanténa hned tak neskončí. Ve dnech, kdy jarní sluníčko neláká do přírody, hledáme po bytě různé možné činnosti, které by vyplnily náš nečekaný fond času. Leckdy dojde i na úklid knihovny. Přitom si třeba vyřadíme tituly, které bychom si chtěli znova přečíst. A možná zalitujeme, že jsou zavřená i knihkupectví. Právě takovou situaci asi předvídali knihovníci v dočasně uzavřené Městské knihovně v Praze a přišli s úžasným nápadem nejen pro své čtenáře. Zpřístupnili elektronickou knihovnu, ve které je více než 1800 titulů české a světové klasiky, ale i současných autorů beletrie a poezie. Stačí jeden klik…

Top