SK-CZ Klub » Zprávy

Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě

Část Vajanského nábřeží v Bratislavě od 13. června nese název Náměstí T. G. Masaryka. Nové pojmenování bude odpoledne slavnostně vyhlášeno u sochy T. G. Masaryka a Pomníku Československé státnosti. Městská část Bratislava – Staré Město na tento akt pozvala i všechny organizace a jednotlivce, kteří darem přispěli na umístění sochy prvního čs. prezidenta před budovu Slovenského národního muzea 28. října 2010. Tam nahradila plastiku lva, která byla zase přemístěna k soše M. R. Štefánika u obchodního centra Eurovea. Pozvánku dostal i Slovensko-český klub v SR, který se zapojil do sbírky na umístění Masarykovy sochy a také někteří jednotlivci z řad členů. Tato bratislavská…

Top

Aby nebyli zapomenutí hrdinové

K 100. výročí bojů za celistvost nově vzniklé Československé republiky v roce 1919 připravuje Slovensko-český klub v SR vzpomínkové akce u šesti objektů, které se váží k této epoše. První budou dvě turistické akce. V sobotu 15. června 2019 skupina s organizátorkou Katkou Nemčíkovou zamíří k mohyle na Železném vrchu (viz pozvánka), v neděli 16. června pak skupina vedená Janem Voralem (0908 846 852) vystoupá na Lastovičí vrch, kde jsme před 2 lety obnovili historický kříž a osadili informační tabuli.  A skupina turistů s vedením Andrey Miškufové položí 23. června na závěr turistické akce Krížom Krasom kytici a náš tradiční…

Top

Růže a hraběnka Chotková

Starobylá česká aristokratická rodina Chotků, jejíž přímý předek se připomíná již ve druhé polovině 14. století, přežila až do století dvacátého a vyprodukovala řadu zajímavých osobností, které měly po určitou dobu značný vliv na dění v Českém království, píše v Rodopisné revue, roč. 15, 3, 2013 Pavel Koblasa. Celkem soustředili tito příslušníci rodiny ve svých rukách přes 7.700 hektarů půdy a sídlili na zámcích Kačina, na panství Nových Dvorech, Veltrusy, na panství Jeňoves, Olšov a Velké Březno. Méně se však ví o životě Chotků v království Uherském a tak se početná skupina členů Slovensko-českého klubu v SR v době, kdy kvetou růže,…

Top

Věru Noskovou nejvíc láká Asie

S českou spisovatelkou Věrou Noskovou se členové Slovensko-českého klubu v SR nesetkali poprvé. Především znají její trilogii, kterou se úspěšně uvedla mezi současné české autory. Prvním byl román Bereme, co je, který vycházel z jejího životního příběhu, byl vděčně přijat čtenáři a nominován na literární cenu Magnesia Litera. Na něj navázaly dva další romány, jeden s názvem „Obsazeno“, který získal nominaci na Cenu Josefa Škvoreckého a trilogii uzavírá titul „Víme svý“. Nedávná beseda s autorkou v košické Veřejné knihovně Jana Bocatia, na které se zúčastnili i další zájemci o literaturu, proto byla zaměřená na tvorbu z posledního období, především na…

Top

V historické T2 po českých stopách (3)

Od Univerzity veterinárního lékařství a farmacie historická tramvaj T2 zamířila zpět k centru města. Cestou se skupina dovídala o dalších českých architektech, kteří se podepsali pod nebývalý boom výstavby bytů a také škol a různých institucí. Ale už na Náměstí Maratonu míru skupina opět vystoupila a zamířila do Východoslovenského muzea, přesněji nejprve do dřevěného kostelíka, který byl výjimečně otevřený. Zvnitřku se linuly něžné tóny flétny Evy Škrivánkové. Kostelík stál původně v Kožuchovcích, malé obci na severovýchodě Slovenska nedaleko hranice s Polskem. Po vzniku Československa si občané obce chtěli postavit větší, zděný kostel a starý po 180 letech prostě zbourat. To během…

Top