SK-CZ Klub

Slovensko-český klub v SR je nepolitické občanské sdružení Čechů, Moravanů, Slezanů i Slováků a dalších příznivců česko-slovenské vzájemnosti. Organizuje kulturní, vzdělávací a společenské programy pro děti i dospělé a tak přispívá k posilování národní a kulturní identity české menšiny na Slovensku. Tato krajanská organizace se snaží prohlubovat dobré vztahy mezi oběma národy.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín