SK-CZ Klub » 2019

Pamětní deska objevovatelům Jasovské jeskyně

Z iniciativy Slovenské a České speleologické společnosti byla v Jasovské jeskyni 3. července 2019 odhalena pamětní deska československým vojákům a intelektuálům, kteří před sto lety začali průzkum této lokality. „V oblasti východního Slovenska se z nich zformovala skupina, která se významně zasloužila o objevy a průzkum v této jeskyni. Proto se slovenští a čeští jeskyňáři u této příležitosti rozhodli instalovat pamětní tabuli k uctění a památce nadšenců, kteří věnovali svůj volný čas a energii průzkumu podzemí,“ uvedl předseda Slovenské speleologické společnosti Peter Holúbek ze Slovenského muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši. Jasovská jeskyně patří mezi nejvýznamnější jeskyně Národního parku Slovenský…

Top

K 100. výročí bojů v roce 1919

Všichni už měli po krk té čtyřleté války. Vraceli se domů ke svým rodinám a těšili se na normální život. Na své manželky, děti, rodiče, ti mladší plánovali svatbu. Všichni měli v očích budoucnost. Ale krátce po vyhlášení Československa 28. října 1918 je nový stát vyzval k dokončení velkolepého díla. Měli zabezpečit kontrolu všech území nového státu. Proto začali vojensky obsazovat území Slovenska, které do té doby bylo součástí Uherska. Ne všude je vítali s otevřenou náručí, část obyvatelstva je přijímala s nevolí a zejména na východním Slovensku novou republiku zásadně odmítali. Hornouherská národní rada uherských Němců vyhlásila 9. prosince 1918 nezávislou Spišskou…

Top

Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě

Část Vajanského nábřeží v Bratislavě od 13. června nese název Náměstí T. G. Masaryka. Nové pojmenování bude odpoledne slavnostně vyhlášeno u sochy T. G. Masaryka a Pomníku Československé státnosti. Městská část Bratislava – Staré Město na tento akt pozvala i všechny organizace a jednotlivce, kteří darem přispěli na umístění sochy prvního čs. prezidenta před budovu Slovenského národního muzea 28. října 2010. Tam nahradila plastiku lva, která byla zase přemístěna k soše M. R. Štefánika u obchodního centra Eurovea. Pozvánku dostal i Slovensko-český klub v SR, který se zapojil do sbírky na umístění Masarykovy sochy a také někteří jednotlivci z řad členů. Tato bratislavská…

Top

Aby nebyli zapomenutí hrdinové

K 100. výročí bojů za celistvost nově vzniklé Československé republiky v roce 1919 připravuje Slovensko-český klub v SR vzpomínkové akce u šesti objektů, které se váží k této epoše. První budou dvě turistické akce. V sobotu 15. června 2019 skupina s organizátorkou Katkou Nemčíkovou zamíří k mohyle na Železném vrchu (viz pozvánka), v neděli 16. června pak skupina vedená Janem Voralem (0908 846 852) vystoupá na Lastovičí vrch, kde jsme před 2 lety obnovili historický kříž a osadili informační tabuli.  A skupina turistů s vedením Andrey Miškufové položí 23. června na závěr turistické akce Krížom Krasom kytici a náš tradiční…

Top

Růže a hraběnka Chotková

Starobylá česká aristokratická rodina Chotků, jejíž přímý předek se připomíná již ve druhé polovině 14. století, přežila až do století dvacátého a vyprodukovala řadu zajímavých osobností, které měly po určitou dobu značný vliv na dění v Českém království, píše v Rodopisné revue, roč. 15, 3, 2013 Pavel Koblasa. Celkem soustředili tito příslušníci rodiny ve svých rukách přes 7.700 hektarů půdy a sídlili na zámcích Kačina, na panství Nových Dvorech, Veltrusy, na panství Jeňoves, Olšov a Velké Březno. Méně se však ví o životě Chotků v království Uherském a tak se početná skupina členů Slovensko-českého klubu v SR v době, kdy kvetou růže,…

Top