SK-CZ Klub » 2019

Ojedinělé zprávy z Košic

S vysíláním Národnostních zpráv začalo košické studio RTVS 13. ledna 2009. Za deset let přineslo na televizní obrazovku 388 vydání tohoto týdeníku, v němž uvedlo téměř 1 700 příspěvků o životě třinácti národnostních menšin žijících na Slovensku v jejich rodných jazycích, ale i v dalších, například v španělském, francouzském, italském nebo vietnamském. Zprávy informovaly nejen o zvláštnostech svátků, tradic a folkloru, ale především o současných aktivitách různých organizací, klubů a spolků jednotlivých menšin, o besedách, festivalech, výstavách, koncertech, přednáškách, nových publikacích a množství dalších programů. Na počátku se utvářením nové relace zabývala i Rada pro národnostní vysílání RTVS při redakci národnostního vysílání v košickém televizním studiu, v níž má…

Top