SK-CZ Klub » 2008

Podvečer šansonů Jiřího Dědečka

Slovensko-český klub v SR a České centrum Košice vás zvou na Podvečer šansonů Jiřího Dědečka o lásce a smrti z repertoáru Jacquesa Brela, Georgese Brassense i z vlastní tvorby 26. 11. 2008 v 17.00 hod. v prostorách Thália – Máraiho studio, Timonova 3 v Košicích. Vstup dobrovolný.

Top

PEN klub a Jiří Dědeček

Slovensko-český klub v SR a České centrum Košice vás zvou na autorské čtení a besedu o současné české literatuře pod názvem PEN klub a Jiří Dědeček. Hostem bude spisovatel Ivan Binar. Beseda se uskuteční 25. 11. 2008 v 17.00 hod. v Českém centru na Rázusově ul. 13 v Košicích.

Top

Putování za bratříky

Slovensko-český klub v SR se sídlem v Košicích zve rodiny s dětmi na turistickou akci 18. – 19. 10. 2008 pod názvem Alois Jirásek a bratříci. V programu jsou výstupy na zříceniny Kamenického hradu nedaleko Lipan a Nového hradu nad obcí Hanigovce, inspirované románem Aloise Jiráska Bratrstvo.

Top

Osmý román Antonína Polácha

Čech, který několik let žil na Slovensku, a to později vyměnil za Rakousko. Kromě interní medicíny, které se věnuje, miluje zejména českou historii, její postavy a časová období přibližuje v historických románech. Těch ale mnoho v poslední době nevychází. Právě proto milovníci tohoto žánru přivítali nový titul MUDr. Antonína Polácha „Cti otce svého, ale miluj ženu svou”. Proč upozorňujeme na dílo tohoto autora? Zejména proto, že jeho jméno je spojeno s etablováním se Čechů a Moravanů na Slovensku jako národnostní menšiny po rozdělení společné republiky. Antonín Polách v té době působil jako lékař v nemocnici v Popradě, iniciativně se podílel na vzniku Českého spolku na Slovensku a pak se stal prvním předsedou regionální organizace v Popradě. V roce 1995 se přestěhoval…

Top

Ve vlasti předků

Několik dětí z českých rodin žijících na Slovensku už bylo v dětských táborech na Moravě a v Čechách, ale dosud žádná krajanská organizace svůj vlastní tábor v České republice neorganizovala. Letos poprvé Slovensko-český klub v SR připravuje od 10. do 17. srpna dětský letní tábor na jižní Moravě a nazval ho Po stopách předků. Děti budou ubytované v Tyršově osadě v Jedovnici a odtud budou vyrážet za krásami a historií okolí. Navštíví Macochu, Kroměříž, budou se plavit Baťovým kanálem, prohlédnou si Strážnici, Lednicko-valtický areál, Dolní Věstonice a samozřejmě také Brno. Večery budou patřit psaní zážitků a také přátelství s českými dětmi, které budou v nedalekém táboře. Organizátoři předpokládají, že kromě poznatků a zážitků děti najdou odvahu více mluvit česky. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury SR…

Top