SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Nesplněný slib

Tenkrát před pětasedmdesáti lety ještě nikdo svátek zamilovaných na Valentýna neoslavoval. Nicméně 14. únor 1945 si v následných rocích jako smutnou událost připomínalo nejen mnoho Pražanů. Tehdy krátce po poledni na Prahu mířilo ze základny ve Velké Británii podle vojenských zdrojů 62 amerických letounů B-17 a na město svrhlo celkem 152 tun pum.  Bomby během devítiminutového kobercového náletu dopadaly nejvíce na Vinohrady a Žižkov, Nové Město, Smíchov, i na klenot gotické architektury benediktinský Emauzský klášter, založený Karlem IV. v roce 1347, barokní Faustův dům v jižní části Karlova náměstí, také zasáhly tři nemocniční objekty. Tedy žádné vojensky významné průmyslové objekty či…

Top

Josef Jungmann: V jazyku je naše národnost

Podle odhadu se na naší planetě stále mluví zhruba 6000 jazyky. Přitom za života posledních tří generací zmizelo z tohoto počtu více než 200 jazyků. Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků, ale okolo 40 milionů osob hovoří více než šedesáti původními regionálními a menšinovými jazyky. Abychom si připomněli význam své mateřštiny v souvislosti s kulturní rozmanitostí a unikátností, vyhlásila UNESCO v roce 1999 Mezinárodní den mateřského jazyka. Celosvětově je tento den uznávaným od roku 2008 a připadá na 21. února. Podnětem pro pochopení významu jazyka při zachování kultury byla podle portálu svetyliteratury.cz v roce 1952 demonstrace studentů…

Top

Černoočko a jeho výzva

Ve snaze propojit české děti v zahraničí vznikl nápad psát příběh na pokračování a ten následně uveřejňovat na stránkách časopisu Krajánek. Proto spolek Krajánek ve světě z.s., který nám informaci zaslal, a časopis Krajánek zvou děti a dětské kolektivy celého světa, aby popustily uzdu své fantazii a vymýšlely příběhy plné dobrodružství, kouzel a nezbedností na louce u potoka. Svůj prostor najdou malí spisovatelé i malí ilustrátoři, jejichž výtvory budou příběhy doprovázet. Projekt je vhodný pro krajanské spolky, české školy v zahraničí, ale i rodiny s dětmi žijící mimo území ČR. Stačí do 23. 2. 2020 vyplnit krátký Google formulář, který je…

Top

Konference o mateřštině

Mezinárodní den mateřského jazyka je nový formát konferencí celoslovenského charakteru, které připravuje BIBIANA – Centrum dětské literatury, čtení a SK IBBY. Letos se Slovenská republika poprvé oficiálně zapojí do oslav tohoto dne v jubilejním 20. ročníku. Podle organizátorů je cílem konference poukázat na význam mateřského jazyka, přitom především na 14 mateřských jazyků etnik, která žijí na Slovensku. Jazyk je vnímán jako nejdůležitější komunikační nástroj v rodině i z hlediska psychosociálního významu pro zdravý vývin dětí, vytváření jejich vnitřního bezpečí a kultivování jejich osobnosti. Konference se bude konat v pátek 14. února od 9. do 14. hodiny v přednáškovém sálu Univerzitní knihovny v Bratislavě. Účast…

Top
1 2 3 49 Page 1 of 49