SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Ivan Hálek a Slovensko 150 

(Úvod k zborníku, vydanému Slovensko-českým klubom a Slovak & Czech World Network s podporou MK ČR a FPU.) V rukách držíte zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa s podporou Ministerstva kultúry ČR a Fondu na podporu umenia konala v decembri 2022 v priestoroch Slovenského domu v Prahe k 150. Výročiu narodenia Ivana Hálka. Doplnkom konferencie bolo aj zorganizovanie prezentácie pre verejnosť. Slovensko-český klub, z. s. Praha a Slovak & Czech World Network Žilina ako spoluorganizátori tak nadviazali na svoje podobné konferencie, konané k výročiam osobností ako  Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Ladislav Mňačko, Miroslav Horníček, František Gellner či Zdenka Sojková. MUDr. Ivan Hálek (* 11. november 1872, Praha – † 17….

Top

Haškova stopa na východním Slovensku

   „Musím vám to sdělit,“ ozval se mladý hlas v telefonu. „Před pár dny byl v televizi film o Jaroslavu Haškovi a jeho pobytu v Lipnici nad Sázavou. A tam my jsme přece byli s táborem našeho klubu,“ vysvětlovala natěšená Simonka, dnes matka dvouapůlročního Lukáše. Prý s nostalgií i s dalšími kamarády vzpomínali na letní tábor Slovensko-českého klubu v SR v roce 2016. Tehdy, v rámci putování po Vysočině, navštívili i Lipnici, hrad, místa kde autor Osudů dobrého vojáka Švejka pobýval a četli si ukázky z tohoto světoznámého díla. Česká média začátkem ledna připomněla 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška.    Nicméně i na Slovensku se různé skupiny krajanů, jejich…

Top

Pohádkové prezidentské volby

Po úspěšném projektu loňských pohádkových parlamentních voleb připravila Česká asociace u příležitosti nadcházejících prezidentských voleb v České republice také pohádkové prezidentské volby. Projekt je určen všem českým dětem, ať již jsou na světě kdekoli či doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem je hravou formou seznámit děti se základními fakty, které se prezidentských voleb týkají. Tedy naučit je základním principům postavení kandidáta, čtení volebních programů a rozvoj kritického myšlení nad sliby a zkušenostmi kandidátů. Seznámí se také s termíny jako je přímá volba či volební program. Novinkou je, že si děti mohou vymyslet a vytvořit kandidáty vlastní. Prvního kandidáta do…

Top

Dětství a mládí očima Alice

V Muzeu kultury Čechů na Slovensku v Martině byla prezentována kniha Alice G. Masarykové Dětství a mládí. Tyto memoáry vznikaly v padesátých letech 20. století během druhé emigrace v USA. Publikaci v Martině představily editorky, historičky Dagmar Hájková a Helena Kokešová z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Prvorozená dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka v ní trochu neostře vzpomíná na nejútlejší roky ve Vídni, městě, ve kterém se narodila. Období dospívání a studentské popisuje již ostřejší optikou. Přibližuje v nich výchovu v rodině intelektuála, univerzitního profesora a politika, vztahy mezi sourozenci i rodiči, také různé společenské kauzy a kontroverze. Nemalá…

Top
1 2 3 70 Page 1 of 70