SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Česko-slovenská spolupráca v čase pandémie

Nadštandardné vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom sa potvrdzujú aj v týchto mimoriadne zložitých časoch. V núdzi poznáš priateľa. Toto tvrdenie platí v súkromnom živote, ale aj v medzinárodných vzťahoch. Nadštandardné vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom sa potvrdzujú aj v týchto mimoriadne zložitých časoch, vyvolaných globálnym šírením ochorenia COVID-19. Náš západný sused zohrával v ostatných dvoch týždňoch významnú úlohu pri návrate Slovákov do vlasti (repatriáciách) a Praha sa v týchto dňoch stala kľúčovým tranzitným uzlom pre našich repatriantov z celého sveta. Zastupiteľský úrad SR v Prahe má v súčasnosti bezprecedentný nával práce. Konzulárnu pomoc občanom SR zabezpečujú pracovníci ZÚ…

Top

RegioJet zaisťuje odvoz českých občanov zo Slovenska do ČR

Spoločne s MZV ČR organizujeme medzinárodnú príležitostnú dopravu na pomoc českým občanom, ktorí uviazli v zahraničí, a ktorí sa v dosledku opatrení proti šíreniu COVID-19 a rušeniu autobusových spojov, nemožu prepraviť späť do ČR. Jedná sa o službu, ktorú nehradí MZV ČR, ale ktorú si každý cestujúci hradí individuálne sám. Podmienky: vždy jednosmerné spoje iba pre občanov Českej republiky alebo osoby s preukázateľným trvalým pobytom na území ČR je možné prepraviť iba jednu batožinu v batožinovom priestore, veľkosť max 75 x 55 x 30cm cestujúci sa musí preukázať platným cestovným dokladom, ak sa nejedná o občana ČR tak naviac aj…

Top

O (staro)nové spolupráci

Milí příznivci Slovensko-českého klubu v SR, Slovensko-český klub v SR vznikl před mnoha lety jako sesterská organizace Slovensko-českého klubu se sídlem v Praze. Už tehdy jsme vycházeli z toho, že máme na obou březích řeky Moravy, Češi na Slovensku i Slováci v České republice, jakož i naši přátelé, stejný zájem: co nejlepší česko-slovenské vztahy a udržování identity obou našich komunit. Spolupracovali jsme na řadě projektů, včetně třeba vydávání České besedy. Dnes nastává opět chvíle bližší spolupráce, protože zdrojů, především lidských, není nazbyt. A tak se řady projektů ujímá ve spolupráci se Slovensko-českým klubem v SR, i tím v Praze, s…

Top

S úctou a růžemi

Tradice vzpomínkových akcí konaných 7. března u sousoší Tomáše Garriguea Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košicích pokračovala i letos. Skupina, kterou tvořily převážně ženy – Češky i Slovenky, si připomněla 170. výročí narození prvního československého prezidenta. V úvodu setkání přiblížila Wanda Čičváková několik pozoruhodností z Masarykova života a citovala známé myšlenky tohoto uznávaného filozofa a demokrata. Pro přítomné ženy byla zajímavá poznámka Karla Čapka o vztahu T. G. Masaryka k ženám, kterou přečetla Eva Balušíková. Nejedna z přítomných si s poslední větou poznámky povzdychla, že aspoň podobná kategorie mužů gentlemanů dnes v politice viditelně chybí. Na závěr setkání Klára…

Top

Pro vás, ženy

Pro vás, ženy, by 7. březen měl být svátkem obzvláštním; toho dne byste mohly nahlas nebo jen pro úlevu svého srdce říci nám druhým: Vy, vy všichni, vy manželé, bratři a synové, vy šéfové a kolegové a ostatní, kdo krčíváte rameny nad námi ženskými, kdo nám dáváte hruběji nebo jemněji najevo svou mužskou převahu, kdo s námi jednáte jako se slabšími a pošetilejšími – s vámi je o tom těžká řeč; ale dnes je den někoho mužnějšího než je většina z vás, a ten by vás mohl poučit o něčem jiném, co se nás žen týče. Mohly byste říci: Jemu…

Top
1 2 3 50 Page 1 of 50