SK-CZ Klub » 2020

Čechů na Slovensku ubývá

Zhruba už jedna třetina obyvatel Slovenska splnila svoji zákonnou povinnost a elektronicky vyplnila sčítací list. Pod pojmem obyvatel se rozumí každý, kdo má na Slovensku trvalý, přechodný i tolerovaný pobyt, i když v současnosti žije v některém jiném státě Evropské unie. Neplnoleté osoby je povinný sčítat rodič, případně zákonný zástupce. Mluvčí pro Sčítání obyvatel, domů a bytů 2021 Jasmína Stauder uvedla, že obyvatelům, kteří si nesplní tuto povinnost, může obec uložit pokutu od 20 do 250 eur. Pro českou národnostní menšinu pohled do posledních třech statistik zrovna moc optimistický není. Proces asimilace české národnostní menšiny je skutečně značný problém. Není to jen…

Top

Pozvánka pro Noru z Carnegie Hall

Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky, který pořádal Slovensko-český klub v SR, měl neobvyklou atmosféru. Mezi návštěvníky a špičkovými umělci ze Slovenska i Česka totiž vzniklo jakési jedinečné virtuální přepojení. K němu Mozartovou Vídeňskou sonatinou přispěla tehdy devítiletá princeznička – Pražačka Nora Lubbadová a hosté nevěřili vlastním očím a sluchu. Nakonec i sólista Opery Národního divadla v Praze Martina Šrejma neodolal a malé Norice s gestem obdivovatele odevzdal růži. Od té doby přibylo Noře mnohem více ocenění z českých i mezinárodních soutěží než roků. K těm NEJ bezesporu patří stříbrný Louskáček v mezinárodní televizní hudební soutěži v Moskvě…

Top

Dve národnosti?

            Áno. Napokon sa aj na Slovensku v sčítaní budú po prvý raz dať vyplniť, hoci to bolo krátko pred jeho začiatkom ohrozené. Objavil sa poslanecký návrh na vymazanie otázky na druhú národnosť, za ktorým stál i Štatistický úrad. Vznikla Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva. Medzi jej signatámi bolo niekoľko desiatok odborníkov a osobností spoločenského i politického života, vŕatane autora týchto riadkov ako predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí a napokon i člena Rady vlády ČR pre národnostné menšiny. V rozpore s niektorými názormi, národnosť nie je žiadny nepodstatný folklór. Je to bez ohľadu na štátnu príslušnosť absolútne…

Top

Božena Němcová 200 česko-slovenským pohľadom   

  Koncom roka vydali Slovak & Czech World Network  Žilina a Slovensko-český klub, z. s. Praha pozoruhodný zborník, základom ktorého sú príspevky, ktoré zazneli na  konferencii  Božena Němcová a Slovensko (200 rokov od narodenia), konanej v lete 2020 v Slovenskom dome v Prahe.  Je šťastím a úspechom, že sa v tomto roku, poznamenanom pandémiou Covid-19 a opatreniami proti nej, napriek ťažkostiam predsalen podarilo uskutočniť túto odbornú reflexiu významného výročia autorky, ktorá bola podstatná nielen pre české obrodenie a literárny vývoj, ale aj pre česko-slovenský literárny kontext a uchovanie národného bohatstva, ukrytého v slovenských ľudových rozprávkach. Ako už bolo povedané, konferenciu usporiadali a zborník z nej vydali Slovak & Czech World Network …

Top

NEBYŤ ČESKA, UŽ NELYŽUJEM!

Najlepšia česká slalomárka z Mikuláša   Česká reprezentantka Martina Dubovská. Tak to hovoria na ČT 24 či Eurosporte. Martina Dubovská žije v Liptovskom Mikuláši, na rovnakom sídlisku Podbreziny, kúsok od lyžiarskeho strediska v Jasnej, ako slovenská hviezda Petra Vlhová. Obe sa kamarátia. Aj Martina Dubovská už nahliadla na svetovom pohári do prvej svetovej desiatky slalomárok, v európskom pohári už aj vyhrala. Ako to teda celé s jej domicilom je?               Petra Dubovská sa narodila v Třinci, v zmiešanej rodine slovenského lyžiarskeho trénera a českej trénerky atletiky. Od jedného mesiaca vyrastala a stále žije v Liptovskom Mikuláši, no už od šestnástich reprezentuje Českú republiku. „To rozhodnutie urobil…

Top