SK-CZ Klub » 2020

Josef Jungmann: V jazyku je naše národnost

Podle odhadu se na naší planetě stále mluví zhruba 6000 jazyky. Přitom za života posledních tří generací zmizelo z tohoto počtu více než 200 jazyků. Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků, ale okolo 40 milionů osob hovoří více než šedesáti původními regionálními a menšinovými jazyky. Abychom si připomněli význam své mateřštiny v souvislosti s kulturní rozmanitostí a unikátností, vyhlásila UNESCO v roce 1999 Mezinárodní den mateřského jazyka. Celosvětově je tento den uznávaným od roku 2008 a připadá na 21. února. Podnětem pro pochopení významu jazyka při zachování kultury byla podle portálu svetyliteratury.cz v roce 1952 demonstrace studentů…

Top

Černoočko a jeho výzva

Ve snaze propojit české děti v zahraničí vznikl nápad psát příběh na pokračování a ten následně uveřejňovat na stránkách časopisu Krajánek. Proto spolek Krajánek ve světě z.s., který nám informaci zaslal, a časopis Krajánek zvou děti a dětské kolektivy celého světa, aby popustily uzdu své fantazii a vymýšlely příběhy plné dobrodružství, kouzel a nezbedností na louce u potoka. Svůj prostor najdou malí spisovatelé i malí ilustrátoři, jejichž výtvory budou příběhy doprovázet. Projekt je vhodný pro krajanské spolky, české školy v zahraničí, ale i rodiny s dětmi žijící mimo území ČR. Stačí do 23. 2. 2020 vyplnit krátký Google formulář, který je…

Top

Dopis od zvláštního zmocněnce pro krajany MZV ČR

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR Jiří Krátký, který je v této funkci od února minulého roku, zaslal prostřednictvím zastupitelských úřadů krajanům dopis, v němž informuje o možnostech spojení s vlastí díky různým platformám. Také připomíná, že pětileté období Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který byl schválen usnesením vlády ČR v roce 2015 na léta 2016-2020 sice končí, ale v současnosti je připravováno další pětileté období podpory krajanských organizací ve světě. Mimochodem, počet těchto organizací v různých zemích narůstá. K tradičním krajanským programům patří konference letos na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních…

Top