SK-CZ Klub » 2017

Konference zahraničních Čechů v říjnu

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory budou témata letošní konference, která se bude konat 7. – 8. října v jednacím sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Jejími pořadateli jsou Senát, Etnologický ústav AVČR a Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů. Datum bylo zvoleno tak, aby ti, kdo budou mít zájem, mohli v České republice i odvolit. Volby se konají v pátek 8. a sobotu 9. října. Úvodní přivítací slovo bude patřit Tomáši Czerninovi, předsedovi Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí. Konferenci poté zahájí Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR a se zdravicemi vystoupí zástupci pořádajících…

Top

O první dámě online

U příležitosti 55. výročí úmrtí připravilo Slovenské národní muzeum v Martině ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Historickým ústavem Slovenské akademie věd a Velvyslanectvím ČR na Slovensku seminář Alice Masaryková a Slovensko  – Emancipovaná žena ve stínu velkého otce, který bude 17. června v Martině. Pohledy na různé oblasti činnosti nejstarší dcery prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a první předsedkyně Československého Červeného kříže uvedou přední čeští a slovenští historici Dušan Kováč z Historického ústavu SAV, Dagmar Hájková, Helena Kokešová a Jakub Štofaník z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR i další. Život a především aktivity…

Top

Třetí virtuální debata

Vážení a vzácní krajané, zástupci krajanských spolků ve světě,  za iniciativu “Chceme volit distančně” si vás dovolujeme pozvat na  VIRTUÁLNÍ DEBATU ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ. Naším hostem bude senátor a předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí TOMÁŠ CZERNIN    Součástí debaty bude i malé hudební překvapení.   Debata se uskuteční v sobotu 15. května 2021 přes video-konferenční platformu Zoom. Aby se mohli zúčastnit čeští občané ze všech kontinentů, debata se uskuteční dvakrát:  1) Od 11:00 hod. CET (Central European Time)  PRO ČECHY V EVROPĚ, ASII, AFRICE, AUSTRÁLII A OCEÁNII.  2) OD 19:00 hod. CET (Central European Time) PRO ČECHY V EVROPĚ, AFRICE, SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERICE.  K…

Top

České hrdinky v Michalovcích

Nejen Češi a Moravané žijící v Michalovcích se potěší výstavě s názvem České hrdinky, která je od 3. května zpřístupněná v michalovské Zemplínské knihovně Gorazda Zvonického. Je to ilustrovaná mozaika příběhů významných žen českých zemí, které se výrazně zapsaly nejen do české historie. Věnuje se takovým osobnostem jako je habsburská panovnice Marie Terezie (za českou královnu byla korunována na Pražském hradě 12. května 1743), dále první dáma Československa Charlotta Garrigue-Masaryková, představitelka ženského emancipačního hnutí a obětí komunistických politických procesů Milada Horáková, ministryně zahraničních věcí USA, původem Češka, Madeleine Albright. Ale návštěvník výstavy jistě pozná i spisovatelku Boženu Němcovou, světově známou…

Top

Iniciativa za distanční volby

Stanovisko inciativy Chceme volit distančně   Iniciativa zahraničních Čechů Chceme volit distančně stále trvá a bude i nadále trvat na prosazení korespondenčních voleb. Současně si ale velice dobře uvědomujeme, že je nyní rozhodující, aby volební zákon vůbec včas existoval, a tedy aby se volby 2021 mohly uskutečnit v řádném termínu. I když nás mrzí, že se korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadit zatím nepodařilo, vzhledem k současným okolnostem bychom nechtěli, aby přijetí volebního zákona bylo ohroženo, a to kvůli sporům týkajícím se neochoty většiny poslanců korespondenční volby pro zahraniční Čechy do novely zákona ukotvit. Pokud Senát vrátí nový volební zákon…

Top