SK-CZ Klub » 2017

Slovenské ulice v Praze

   Města označují svá veřejná prostranství – ulice, náměstí – buď místními pojmy jako U stadionu, K muzeu apod., ale také na počest jiných měst vlastní země i zahraničních nebo i cizích států či významných osobností – státníků, spisovatelů a umělců. Z pražských několika tisíc místních označení je téměř 40 spojeno se Slovenskem.    Název Slovenská dostala ulice v prestižní pražské čtvrti Vinohrady ještě před první světovou válkou, kolem roku 1900. Poté dostaly „svoje“ ulice i další, zejména slovanské národy někdejší monarchie: Srbská (v Dejvicích v roce 1911), Slovinská v katastru Vršovic, Chorvatská …    V průběhu let a desetiletí byla řada pražských ulic pojmenována po některých…

Top

Krátce z Česka

* Češi letos v průměru utratí za Vánoce 10.000 Kč, což je o pětinu více než loni. Svátky představují pro většinu lidí zvýšenou finanční zátěž a musí na ně šetřit, jen 17 procent jich je schopno je financovat ze svého běžného rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu agentury pro úvěrovou společnost Profi Credit. Vánoce slaví 96 procent obyvatel. * Vlastivědné muzeum v Olomouci vlastní zřejmě jedinou originální posmrtnou masku slovenského generála, politika a astronoma Milana Rastislava Štefánika. Sejmul mu ji olomoucký mikrobiolog Jan Kabelík a sochař Otakar Španiel poté, co Štefánik zemřel v roce 1919 u Bratislavy při leteckém neštěstí. Unikátní…

Top

Tóny, které pohladily duši

Předvánoční koncerty v Košicích organizuje Slovensko-český klub ve Slovenské republice téměř deset let. Každý koncert byl jiný, představoval jiný hudební žánr a konal se na jiném místě. Na tom letošním ve funkcionalistickém kostele Krista Krále si připomněli i některé české stopy v tomto multikulturním městě. Byla to především práce těch, kteří se nemálo zasloužili o výstavbu obytných souborů, nejrůznějších účelových staveb v různých košických částech a také o vybudování kostela, v němž se koncert konal. Ve třicátých letech minulého století ho postavil český stavební inženýr Alois Novák, podle návrhu českého architekta Rudolfa Brepty. Také obraz svaté Zdislavy, který je na…

Top

Krátce z Česka

* Ke stému výročí vzniku Československa uvede příští rok Česká televize film věnovaný politikovi Aloisi Rašínovi (1867-1923), který nyní natáčí autor scénáře a režisér Jiří Svoboda. Interpretaci událostí, které významnému milníku našich dějin předcházely, sestavil do dramatického příběhu, který přiblíží události související s vyhlášením samostatného státu. Prvního československého ministra financí Aloise Rašína hraje Ondřej Vetchý, do role ministerského předsedy Karla Kramáře byl obsazen Miroslav Donutil. * Brněnské nakladatelství Atlantis vydalo román Milana Kundery Kniha smíchu a zapomnění. V češtině byl dosud jen obtížně dostupný. Tato kniha je zároveň posledním románem, který Kundera napsal v mateřštině a který v Česku dosud…

Top

Hranice je jen čára na mapě

Navzdory argumentu některých lidí, že slavit 28. říjen je bezpředmětné, protože Československo již neexistuje, je v Česku tento den státním svátkem. Odborná veřejnost i občané totiž považují toto datum za zásadní v moderních dějinách státu a českého národa. Na Slovensku tento den státním svátkem není, přestože liberálové již několikrát přednesli návrh ve slovenském parlamentu. Ani na letošní zářijové schůzi poslanci Národní rady SR novelu zákona neschválili. Výročí vzniku společného státu velkou pozornost obvykle nepoutá, i když letos mu věnovala některá média neobvyklý prostor. Vzpomínkové akce připravují jen některé krajanské organizace a v Bratislavě u Památníku čs. vzájemnosti se sochou T. G. Masaryka…

Top