SK-CZ Klub » 2009

Pět statečných famáků

Slovensko-český klub v SR Vás zve na výstavu Pět statečných famáků, která bude od 30. září do 20. října 2009 v Českém centru v Košicích. Tvorba nové generace českých režisérů, výtvarníků a tvůrců animovaných filmů Michala Žabky, Václava Švankmajera, Noro Držiaka, Jana Bubeníčka a Davida Súkupa, absolventů pražské FAMU, nás přenese nejen zpět do dětství, ale poodhalí také roušku hravého pohledu na vážný svět. Promítání animovaných filmů za účasti autorů bude ve čtvrtek 1.10.2009 v 18 hod. v kině Úsměv.

Top

1. československý armádní sbor na Dukle

Aby i generace dětí českých krajanů poznala historii kraje, v němž žije, připravil pro ně Slovensko-český klub v SR dvojdenní akci k 65. výročí bojů 1. československého armádního sboru na Dukle s názvem Tudy přišla svoboda. Projdou Údolím smrti u obce Kružlová a také obcemi Kapišová, Nižná a Vyšná Písaná. V rámci dějepisného večera se seznámí s životním příběhem Ludvíka Svobody a jeho dílem Z Buzuluku až do Prahy. Druhý den si u pomníku příslušníků 1. československého armádního sboru uctí vzpomínku na 1 265 Čechů a Slováků, kteří padli při osvobozování Československa během karpatsko-dukelské operace. Vzpomínková akce, realizovaná s finanční podporou Ministerstva kultury SR – program Kultura národnostních menšin 2009, se koná 10. a 11. října.

Top

Franz Kafka v Tatranské Lomnici

U příležitosti 85. výročí smrti Franze Kafky bude ve Vysokých Tatrách V. medicínsko-literární memoriál věnovaný tomuto pražskému autorovi, který se v Tatrách léčil. Memoriál se bude konat 18.9.2009. První část začíná ve 13 h v Tatranských Matliarech u pomníku Franze Kafky a ve 14 h v Informačním centru TANAP-u v Tatranské Lomnici začne druhá část. Zde odeznějí referáty o podmínkách klimatické léčby ve Vysokých Tatrách, o přátelství F. Kafky a R. Klopstocka, lásky F. Kafky přiblíží Dr. M. Mališová z muzea F. Kafky v Praze a o přátelství F. Kafky a M. Broda bude hovořit spisovatel Arnošt Lustig. Podle organizačních pokynů pojede z Tatranské Lomnice (od Informačního centra TANAP-u) do Tatranských Matliarů autobus, odjezd ve 12.30 h a zpět ve 13.45 h. Tato vzpomínková akce je přístupná široké veřejnosti.

Top

Víkend s Haškem

Výchozím místem třídenního putování po stopách Jaroslava Haška jako vojáka 91. pluku c.k. armády bylo humenské nádraží. Děti zvědavě okukovaly sochu vojáka Švejka, která od roku 2000 stojí u tamní pumpy. Právě v tomto východoslovenském městě se odehrávala slavná scénka se zakázaným koňakem, který Švejk před poručíkem Dubem vypil “na ex” a přitom tvrdil, že je to železitá voda. Na nádraží však bylo hlučno, tak tuto část s několika dalšími ukázkami děti četly ostatním v rámci společného večerního programu. Z Humenného skupina zamířila do malé vesničky Osadné. Socha velkého medvěda jasně vyjadřuje národnostní složení obyvatel. Rusíni. Oni a také čeští četníci do krypty pravoslavného…

Top

Literární soirée

Hlavním cílem literárních akcí, které připravuje Slovensko-český klub v SR, je přiblížit krajanům a všem dalším zájemcům současnou českou literární tvorbu. Letos již bylo autorské čtení a besedy s Lenkou Procházkovou o její nové knize Slunce v úplňku, románově zpracovanému příběhu posledního půlroku života Jana Palacha a také beseda s Magdalenou Dietlovou o celoživotní tvorbě Jaroslava Dietla u příležitosti nedožitých 80. narozenin legendárního scenáristy. Třetí akcí je Literární soirée, kde budou hosty spisovatel a scenárista Jan Žáček a známý „zpívající právník“, spisovatel, textař a písničkář JUDr. Ivo Jahelka. Literární soirée se bude konat 17.9.2009 v 17 hod. v Českém centru, Košice, Rázusova 13.

Top