SK-CZ Klub » 2013

Skutečné blízké setkání

Kdy byli Zora Jandová s manželem Zdeňkem Mertou naposledy v Košicích? Otázka je malinko zaskočila. Na Slovensku v uplynulých letech párkrát vystupovali, rádi vzpomínají třeba na Levoču nebo na Trnavu, ale v Košicích? Pak se shodli, že to bylo někdy koncem osmdesátých let. Proto malé zpovídání před vystoupením mělo pro návštěvníky koncertu Blízká setkání svůj význam. Zora poodhalila rodinné zázemí, představila dvě jejich dcery  Viktorii a Esther, pak s humorem jí vlastním připomněla životní zalíbení v tai-či, své divadelní role i současné zaměstnání v Českém rozhlase. Když Zdeněk vyprávěl o své skladatelské práci, zmínil uvedení jeho symfonie “Saint Petersburg” v rámci oslav Den vzniku města Sankt-Petěrburg i pokoncertní…

Top

Státní svátek se křtem knihy

V Česku byl 28. říjen státním svátkem, na Slovensku pouze památným dnem. Naše krajanská organizace Slovensko-český klub v SR si vznik Československé republiky připomněla slavnostním setkáním a také křtem právě vydané publikace. V první části akce k 95. výročí vzniku státu Čechů a Slováků organizátoři připravili hudebně-faktografický program. Tak se návštěvníci něco více dozvěděli o atmosféře v Čechách v druhé polovině října 1918 i v den vyhlášení republiky a další zajímavé okolnosti, které souvisely se vznikem společného státu. Se zájmem vyslechli první poselství T.G. Masaryka Národnímu shromáždění předneseného 22. prosince 1919. Program doprovázely prvorepublikové melodie v podání R. Probaly-klavír a E. Šuka-saxofonu a také Fibichova Sonatina na…

Top

Generálova gajdovka

Na podzimní literární setkání pozval Slovensko-český klub v SR českého historika a spisovatele Petra Hofmana, spoluautora knihy Vítěz, který prohrál. Tím vítězem, který se stal personou non grata je generál Radola Gajda. Jeho jméno získalo nádech legendy v československých legiích na východní frontě během 1. světové války, v posledních letech jeho života však bylo vyslovováno spíše s pohrdáním. Po roce 1948 až do „něžné“ se o něm vlastně vůbec nemluvilo, aby byl jako legionář a pozdější člen fašistické organizace v Čechách zapomenut. Jen v Košicích po něm po celou dobu od roku 1923 dodnes mnozí nazývají minerálku z pramene v rekreačním areálu Anička „gajdovka“. Petr Hofman  zasadil životopisné…

Top

Alois Jirásek na východním Slovensku

To, že místem setkání převážně mladých členů Slovensko-českého klubu ve Slovenské republice byla socha Aloise Jiráska v Bardějově na náměstí Aloise Jiráska, nebyla náhoda. Zářijová dvoudenní akce totiž patřila poznávání tvorby tohoto českého spisovatele, který měl k Slovensku osobitý vztah. Hned u sochy si účastníci akce uvedli prvotní informace o spisovateli, které pak rozšířili večer v rámci hlavního programu, kdy se seznámili i s Jiráskovým třídílným historickým románem Bratrstvo o působení vojsk Jana Jiskry z Brandýsa na Slovensku, jejich bojích proti Janu Huňadymu v zájmu krále Ladislava Pohrobka a vlivu na slovenské obyvatelstvo. Seznámili se také s některými dalšími Jiráskovými tituly a po komponovaném pásmu si písemně…

Top