SK-CZ Klub » Chystáme

K 100. výročiu bojov v roku 1919
Lastovičí vrch

Srdečne Vás pozývame na akciu Slovensko-českého klubu v SR, ktorá sa koná 16.6.2019.  Zraz je na parkovisku v Kúpeľoch Štós o 09:00.
Cieľom je drevený kríž, ktorého  rekonštrukciu  pred dvoma rokmi zabezpečil Slovensko-český klub v SR, aby ďalej pripomínal krvavé udalosti z júna 1919. V dobe, kedy tu bol kríž osadený, vôkol neboli žiadne stromy. Dnes musí turista pozorne odbočiť z cesty, aby kríž a informačný stojan našiel.

Súradnice: N 48 44.290, E 20 48.650Na informačnej tabuli sa návštevník dozvie viac informácií o priebehu tunajších bojov a na mapke môže sledovať zložité postupy ako československého tak aj maďarského vojska v roku 1919. Pri príležitosti 100. výročia bojov si pri tejto mohyle uctíme pamiatku tých, ktorí tu položili svoje životy pre budúcnosť Slovákov a Čechov.

Telesné ostatky padlých sú uložené na cintoríne v Medzeve. Na pamätnej doske pomníku:

Poutníče, zvěstuj
svobodnému Slovensku
že my tu padlí ležíme z lásky k té,
která chová naše pozůstatky.
21 střelců pp. 32 „Gardský“.
19. – 21. června 1919.

Viac informácií Ing. Jan Voral: 0908 846 852

Tešíme sa na Vašu účasť

SČK v SR

Co jsme chystali