SK-CZ Klub » Historický kalendář

říjen 2019

Zakladatel moderního způsobu vodoléčby Vincenc Priessnitz, se narodil 4. října 1799 v dnešních Lázních Jeseník. Že to nebyl jen tak nikdo potvrzuje i fakt, že rok 1999 vyhlásilo UNESCO významným kulturním výročím u příležitosti dvousetletého výročí Priessnitzova narození. Legenda říká, že k léčení vodou ho inspirovala zraněná srna, kterou jako dítě pozoroval, jak si chodí omývat ránu do pramene, až do úplného vyléčení. Sám si mokrými zábaly léčil zranění ve 14 letech i o dva roky později, kdy mu povoz se splašenými koňmi přejel hrudník. Přivolaný ranhojič prohlásil jeho zranění za nevyléčitelná. Priessnitz se vyléčil sám pomocí studených obkladů a vody, zlomená žebra si rovnal o opěradlo židle. Roku 1822 nechal přestavět svůj rodný dům ve zděnou budovu s patrem a v přízemí umístil necky – tak vznikl první vodoléčebný ústav na světě. Položil tak základy hydroterapie. Ve světoznámých lázních se tou dobou léčilo až 1500 pacientů ročně a sjížděli se sem lékaři z celé Evropy, aby studovali Priessnitzovy léčebné metody. O jeho životě a díle bylo napsáno přes 400 knih. Vincenc Priessnitz zemřel 28. listopadu 1851.

Spolu s Janem Nerudou bývá označován za zakladatele moderní české poezie. Vítězslav Hálek, lyrický básník a spisovatel, patřil ke skupině kolem almanachu Máj. Psal básně a také čtenáři vyhledávané povídky, napsal i několik historických tragédií, v nichž zobrazoval český venkov. Hálek byl mnohostranně činný jako novinář, literární a divadelní kritik, fejetonista, básník, povídkář a dramatik i organizátor literárního a kulturního života. Nečekaně zemřel 8. října 1874 v Praze ve věku 39 let, tedy si letos připomínáme 145. výročí smrti. Tehdy byly jeho synovi Ivanovi pouhé dva roky. Ten mnohem později jako lékař působil dlouhá léta až do roku 1939 na Kysucích. Tito Hálkovi měli dvě dcery: Elena se provdala za herce Zdenka Štěpánka a jejich dcera Jana Štěpánková, kterou jsme viděli například v televizním seriálu Nemocnice na kraji města, se narodila v Žilině. Druhá dcera Hálkových Taťána se provdala za herce a režiséra Ladislava Boháče. A paní Hálková se po manželově smrti provdala za Vavra Šrobára. Zajímavé jsou ty česko-slovenské propletence…

Vývoj slovenského baletu je úzce spojen s osobností tanečníka a choreografa Stanislava Remara (pův. příjmení Švadlena), který se narodil 7. října 1914 v Písku.  Své první angažmá získal ve Švandově divadle v Praze v roce 1935, kde spolupracoval s režiséry Karlem Hašlerem, Oldřichem Novým a dalšími osobnostmi. Po úspěších na českých a německých scénách odešel v roce 1946 na Slovensko, kde do roku 1955 byl sólistou, choreografem i šéfem baletu SND, souběžně vyučoval klasický tanec na bratislavské konzervatoři a choreografii na VŠMU. Byl spoluautorem prvního slovenského baletu Orfeus a Euridyka, k němuž vytvořil i libreto. Dalších dvacet let spojil s baletem Státního divadla v Košicích, kde rovněž působil i jako pedagog. Stanislav Remar vytvořil na sedmdesát baletních inscenací v celé šířce dramaturgického záběru od klasických až po současná díla. Zemřel 19. července 2006 v Košicích, ale popel umělcova těla byl na jeho přání rozptýlen ve Vltavě.

V desítkách českých filmů si zahrál jeden z nejúspěšnějších českých herců Vladimír Menšík, který by se 9. října dožil 90 let. Pocházel z Ivančic u Brna, kde se v roce 1929 narodil a kde jeho rodný dům zdobí pamětní deska. Vystupoval doslova ve stovkách televizních pořadů a ve filmu a televizi vytvořil přes 150 rolí. Markéta Lazarová, Spalovač mrtvol, Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, televizní seriál Chalupáři nebo pohádka, Tři oříšky pro popelku, to je jenom pár titulů pro připomenutí. Vladimír Menšík byl rovněž skvělým vypravěčem a podílel se na rozvoji televizní zábavy. Za zmínku stojí mezi jinými pořad Bakaláři a nezapomenutelné moderování silvestrovských estrád. Dlouhá léta trpěl těžkým astmatem. Vladimír Menšík zemřel v roce 1988 ve věku 59 let, pohřben je na pražských Olšanských hřbitovech.

Vrátíme se nyní o 595 roků zpět, do 11. října 1424, kdy zemřel Jan Žižka z Trocnova. Tento vojevůdce byl známým českým válečníkem, stal se tvůrcem vojenské defenzivní taktiky, opírající se o speciální vozovou hradbu. Není přesně doloženo, kdy se Jan Žižka narodil, nicméně je pravděpodobné, že světlo světa spatřil kolem roku 1360. Historicky je podrobněji zmapováno pouze šest posledních let jeho života. Jisté je, že neměl klidný život, nakonec se postavil na stranu husitů a stal se jejich vojevůdcem. Jako vrchní hejtman táboritů a později sirotků nebyl nikdy poražen. Jeho neporazitelnost byla založena nejen na válečnickém umu, ale také na tvrdě dodržované disciplíně jím vedených vojsk. Protivníci ho nazývali „potvora ohyzdná“ zatímco příznivci „hejtman nadmíru odvážný, udatný, smělý a vážný“. Zemřel během bojů na hlízu, jak je uvedeno v záznamech. Ale odborníci se dlouho neuměli sjednotit, oč vlastně šlo. Až profesor Thomayer svou úvahu uzavřel tím, že Jan Žižka zemřel pravděpodobně na sepsi, tedy na otravu krve, po nedostatečně léčeném hnisavém onemocnění kůže. A český režisér Petr Jákl, který o husitském vojevůdci točí velkofilm, potvrzuje, že Jan Žižka je zajímavý i pro současníka.

Autorsky se podepsal pod celou řadu projektů, někdy také v spolupráci s některým z kolegů, například odborářské zotavovny v Jasné, zdravotnické školy v Žilině, domu služeb v Dolním Kubíně, domu Horské služby ve Vrátné, 1290 bytového obytného souboru v Považské Bystrici, hotelu Park v Dolním Kubíně, obchodního domu Jednota v Púchově… Evžen Hejtmánek, rodák ze středočeské obce Dolní Mokropsy/ Černošce, (nar.12. října 1929) našel své životní uplatnění na Slovensku, domovem se mu stala Žilina a pracovně žilinský Stavoprojekt. Ačkoli neměl vysokoškolské vzdělání, byl díky odbornému růstu plnohodnotným partnerem architektů. To také potvrzují i ocenění na různých soutěžích. Podílel se i na urbanistickém řešení pro centrum města Martin a Púchov. K tomu je nutné přidat také návrhy rodinných domů. Evžen Hejtmánek zemřel v Žilině 13. ledna 1994.

Hudebník, sběratel lidových písní anebo fotograf a filmař? Čím vlastně byl Karel Plicka? Těžko říct. Byl prostě mužem mnoha řemesel. Jeho život byl v každé oblasti úžasně naplněn. Narodil se 14. října 1894. Po několika letech práce v Praze odešel na Slovensko do obnovené Matice slovenské, kde pracoval od roku 1924 do osudného roku 1939, kdy musel opustit milovanou zem s tisíci dalších už nežádoucích Čechů. Vrátil se do Prahy, kterou zvěčnil na fotografiích. Po válce, to bylo v roce 1946, se podílel na založení Filmové fakulty AMU v Praze, na níž působil jako profesor a děkan čtyři roky. Avšak i nadále žil uměleckým děním v Čechách i na Slovensku. Do konce života byl nesmírně čilý a pracovitý. Karel Plicka zemřel 6. května 1987 v Praze, bylo mu 92 let, ale odpočívá na Národním hřbitově v Martině. Jediné Muzeum Karla Plicky bylo od roku 1988 na Slovensku, přesněji v Blatnici nedaleko Martina. Žel, už je zavřené, s obnovením a znovuotevřením objektu pro návštěvníky se ani neuvažuje. 

Herec a zpěvák Jaroslav Rozsíval měl sice český původ, ale dlouholeté divadelní angažmá na Slovensku se odrazilo v jeho jazykové výbavě. Prostě česky a slovensky mluvil bez nežádoucího přízvuku. Narodil se 14. října 1924 v Olomouci, v Brně absolvoval Státní konzervatoř, pak přestěhoval na Slovensko, do Dolního Kubína, kde otec byl ředitelem tamější obchodní školy. Jako dospívající chlapec citlivě vnímal názory českých a slovenských umělců. Od roku 1950 byl členem činoherního souboru Nová scéna v Bratislavě, ale už po třech letech mu jeho příjemný baryton otevřel cestu k operetě a muzikálům. Tehdy ztvárnil v hlavních rolích třeba Dona Juana nebo Řeka Zorbu. Hrál také v mnoha českých i slovenských filmech, televizních inscenacích a seriálech. Ve starším věku také publikoval. Jaroslav Rozsíval zemřel ve věku 71 let v Bratislavě 13. ledna 1996.

Byl hercem, zpěvákem a skladatelem písniček. Z nadšeného ochotníka se stal člen Národního divadla v Praze, Národního divadla v Brně a Zemského divadla v Lublani. Především byl autorem více než tří stovek písní. Karel Hašler. Narodil se 31. října 1879 v Praze. Krátce po vzniku Československa se Karel Hašler stal ředitelem kabaretu Lucerna, dal mu zcela novou tvář a tím začal zlatý věk kabaretu v Praze. A také často stál před kamerou. Ve třicátých letech snad nebylo jediného filmu, ve kterém by se neobjevil. Do duší a především srdcí diváků se zapsal především film Písničkář, z něhož pochází nejslavnější píseň té doby Ta naše písnička česká. Po nacistické okupaci Čech a Moravy Karel Hašler dál zpívá a filmuje. V roce 1941 právě během natáčení filmu Městečko na dlani byl Hašler zatčen gestapem a poslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl brutálně mučen. Tam Karel Hašler zemřel 21. prosince 1941.