SK-CZ Klub » Čeština pro děti online

Archiv

Čeština pro děti online

 Po velice příznivých zkušenostech z minulých ročníků výuky češtiny bude v této aktivitě spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací pokračovat i v dalším školním roce. Ve školním roce 2022-2023 navštěvovalo tyto kurzy zhruba 170 žáků z 27 států na pěti kontinentech. Všechny děti se toho nejen hodně naučily, ale také si našly ve třídě kamarády. Bonusem je, že ve spolupráci s rodiči se pořadatelům daří u dětí dlouhodobě podporovat vztah k češtině a České republice.

   Zápisy do interaktivních online kurzů češtiny již probíhají a první kolo bude ukončeno 30. 6. 2023. Maximální počet žáků pro školní rok 2023-2024 je pevně stanoven. Případné druhé kolo zápisů proběhne v termínu 21 8. – 5. 9. 2023. V případě naplnění kurzů si však organizátor vyhrazuje právo druhé kolo zápisů nevypsat. 

   Na všechny děti od září opět čeká inspirativní a kreativní online výuka, tím výborných učitelů a čeští kamarádi ze všech koutů světa. Nabídka kurzů: předškoláci (5 – 6 let), 1. – 5. třída, projektově-konverzační kurzy, čeština jako druhý jazyk. Bližší informace o jednotlivých kurzech a jejich obsahu naleznete zde: https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/popis-kurzu/ 

   Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny. Například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, případně výuka poskytování krajanského spolku nepokrývá jejich potřeby. 

miš

 

Top