SK-CZ Klub » U pomníku kytice i historická fakta

Archiv

U pomníku kytice i historická fakta

Už tradičně přišli v den výročí narození prvního československého prezidenta k sousoší Tomáše Garriguea Masaryka a Milana Rastislava Štefánika v Košicích krajané a sympatizanti, aby si připomněli, že před 173 lety se narodil člověk, který zahýbal dějinami. K bustě TGM položili kytice květů a uvedli některé mezníky ze života filozofa, humanisty a demokrata i jeho návštěvu v Košicích v roce 1921.

Z Košic měl prezident Masaryk cestovat vlakem do Užhorodu, protože součástí Československa byla tehdy i Podkarpatská Rus, dnes Zakarpatí. K té cestě se váže informace, kterou odhalil publicista Stanislav Motl. Ve své knize Cesty za oponu času uvádí, že v této části nové republiky nebyl klid. „Byla zřízena banda za účelem znepokojování obyvatelstva na Slovensku a Podkarpatské Rusi. A sice tak, aby lidé byli v neustálém napětí a necítili se dostatečně chránění československými státními úřady. Naopak, aby cítili bezmocnost československých úřadů a nabyli přesvědčení, že nejsou dostatečně chráněni, a toužili tedy po opětovném připojení k Maďarsku. Prostředkem k uskutečnění tohoto cíle bylo ozbrojené přepadávání na československém území, krádeže, loupeže a vraždy, ničení československého státního majetku, působení slovem… Tedy co možná nejvíce škodit Československé republice.“  Součástí tohoto programu byl i atentát na T. G. Masaryka, který měl začít vykolejením vlaku během prezidentovy cesty z Košic do Užhorodu. O působení atentátníků jsou sice důkazy, ale asi už nikdo neujistí, proč prezident Masaryk místo vlakem jel do Užhorodu autem. Každopádně k atentátu nedošlo…

Zato se po vzniku republiky každoročně okázale oslavovaly prezidentovy narozeniny, přestože sám T. G. Masaryk jim neholdoval. Uznával je však jako formující prvek nového státu a zúčastňoval se na nich. Tak vlastně vznikal kult prvního prezidenta. Kupodivu netrval jen po dobu existence Československé republiky (1918 – 1938), ale kromě čtyřicetiletého období vlády jedné strany trvá bez nějakého donucení dodnes. Aspoň v České republice určitě. Osobnost T. G. Masaryka a síla jeho myšlenek prostě přetrvává navzdory likvidaci nedemokratů.

miš

 

Top