SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Pavel Josef ŠAFAŘÍK – slovenský a český národní buditel

Gemer 16.-17.10. 2010 Účastníci akce se setkali v rodisku Pavla Josefa Šafaříka – v Kobeliarově. Prohlédli si pamětní dům, kde v dětství bydlel a vyslechli krátkou přednášku průvodkyně o životě a díle tohoto jazykovědce, etnografa, básníka a slavisty. Dům a expozice v něm jsou přístupné jen díky obecnímu úřadu. Jméno P.J. Šafaříka je mezi 72 jmény významných osobností české historie pod okny Národního muzea v Praze. Slovanský národopis – druhé nejdůležitější dílo P.J.Š, snažil se podat úplný obraz slovanské etnologie; obsahuje základné údaje o jednotlivých slovanských národech, sídlech, jazycích, etnických hranicích a mapu, na které Slovany formálně považuje za jeden národ rozdělený do „národních celků“. Čeština byla Šafaříkovi blízká…

Top

Krajané a kultura (6.-8. září 2010)

Konference Krajané a kultura proběhla v Praze za účasti více než 130 krajanů z 22 zemí světa. O významu vztahů mezi krajany a „mateřskou“ Českou republikou pohovořili v úvodních minutách ředitel Radia Praha Miroslav Krupička, bývalá vynikající krasobruslařka, 2x mistryně světa, předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Ája Vrzáňová, předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka, zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Vladimír Eisenbruk a ředitel Národního muzea Michal Lukeš jako hostitel. Zdůraznil pohnutou minulost sálu, který sloužil jako burza, za totality poslancům, posléze Radiu Svobodná Evropa a nakonec se stal součástí našeho největšího muzea. Následovalo ocenění osobností, jejichž úsilí nejvíce přispívá k organizaci krajanského života v zahraničí. Diplom s květinou postupně…

Top

Putování Krakonošovým královstvím

Již potřetí zorganizoval SČK pro děti a vnuky svých členů letní tábor v České republice. Po jižní Moravě a Českém ráji bylo letos na programu Putování Krakonošovým královstvím. Ze základního areálu Mladé Buky skupina vyrážela každý den jiným směrem do Krkonošského národního parku i Podkrkonoší. Tak děti poznaly místo, kde pramení Labe, Luční boudu, Černou horu, rašeliniště a Janské Lázně, rozhlédly se ze Sněžky, navštívily Trutnov i Muzeum Karla Čapka v Malých Svatoňovicích, prošly dělostřeleckou tvrzí Stachelberg i Josefovem, navštívily zoo ve Dvoře Králové a cestou zpět do Košic i Hradec Králové, kde kromě historické části viděly opět Labe při soutoku s Orlicí a také se prošly po Pardubicích. Každý večer si během tábora četly informace o místech, která navštívily následující den – tyto…

Top

Dobrodružství s Foglarem

Český spisovatel Jaroslav Foglar s přezdívkou „Jestřáb“, autor 31 knih, i dnes inspiruje využíváním romantické atmosféry, schopností motivovat zajímavými legendami, vedením k soutěživosti dětí a k hledání dobrodružství a tajemství v přírodě. Významné zůstává i Foglarovo upozorňování na nutnost zdravého způsobu života naplněného fyzickými aktivitami, odmítání násilí, bezpráví, nečestnosti a na nutnost pomáhat ostatním. Právě v tomto duchu se nesla červnová dvojdenní akce Dobrodružství s Foglarem v pohoří Bachureň na východním Slovensku pro děti členů SČK. Večerní program přiblížil účastníkům dílo tohoto autora včetně nejznámějšího kresleného seriálu Rychlé šípy. Při plnění většiny „bobříků“, které prověřují nejrůznější vlastnosti, schopnosti, znalosti a dovednosti, se děti s chutí zasmály, ale při bobříku odvahy – nočním pochodu lesem – nikomu do smíchu jaksi nebylo. A tak ticho u snídaně…

Top

Premiéra i v Praze

Film Návrat tanečnice měl i svou českou premiéru. Ve Slovenském institutu v Praze byl uveden 22. června za účasti režisérky Ľuby Koľové, scenáristky Heleny Miškufové a kameramana Ladislava Csikyho. Diváci podobně jako na slovenské premiéře vyjadřovali svůj obdiv k aktivitám téměř zapomenutého člověka a zdůrazňovali potřebu takových filmů, které přibližují lidi a období minulosti.

Top
1 32 33 34 35 36 38 Page 34 of 38