SK-CZ Klub » Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě

Archiv

Náměstí T. G. Masaryka v Bratislavě

Část Vajanského nábřeží v Bratislavě od 13. června nese název Náměstí T. G. Masaryka. Nové pojmenování bude odpoledne slavnostně vyhlášeno u sochy T. G. Masaryka a Pomníku Československé státnosti. Městská část Bratislava – Staré Město na tento akt pozvala i všechny organizace a jednotlivce, kteří darem přispěli na umístění sochy prvního čs. prezidenta před budovu Slovenského národního muzea 28. října 2010. Tam nahradila plastiku lva, která byla zase přemístěna k soše M. R. Štefánika u obchodního centra Eurovea.

Pozvánku dostal i Slovensko-český klub v SR, který se zapojil do sbírky na umístění Masarykovy sochy a také někteří jednotlivci z řad členů. Tato bratislavská socha vysoká 2,2 metru na vysokém podstavci je kopií díla pražského sochaře Ladislava Šalouna z dvacátých let minulého století, která v období první republiky stála v bratislavské Zemské bance. Dnes ji město má v depozitáři. Nejznámějším dílem Ladislava Šalouna je bronzový monumentální pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze odhalený k pětistému výročí Husova upálení.

Bratislava do pojmenování nově vzniklého Náměstí T. G. Masaryka neměla ani jednu ulici nebo náměstí pojmenovanou po této osobnosti československých dějin, který se sám považoval za „slovačiska“. Sochy nebo busty TGM a ulice s jeho jménem jsou v některých světových metropolích. Například socha je na hlavní a nejdražší třídě v Mexiko City, která už od 30. let minulého století nese jméno prvního československého prezidenta. Další je třeba poblíž Kapitolu ve Washingtonu, v parku pojmenovaném po T. G. Masarykovi.

 

Top