SK-CZ Klub » Pamětní deska objevovatelům Jasovské jeskyně

Archiv

Pamětní deska objevovatelům Jasovské jeskyně

Z iniciativy Slovenské a České speleologické společnosti byla v Jasovské jeskyni 3. července 2019 odhalena pamětní deska československým vojákům a intelektuálům, kteří před sto lety začali průzkum této lokality. „V oblasti východního Slovenska se z nich zformovala skupina, která se významně zasloužila o objevy a průzkum v této jeskyni. Proto se slovenští a čeští jeskyňáři u této příležitosti rozhodli instalovat pamětní tabuli k uctění a památce nadšenců, kteří věnovali svůj volný čas a energii průzkumu podzemí,“ uvedl předseda Slovenské speleologické společnosti Peter Holúbek ze Slovenského muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši.

Jasovská jeskyně patří mezi nejvýznamnější jeskyně Národního parku Slovenský kras. Má bohatou kalcitovou sintrovou výplň, stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády a další formy. Je také významným zimovištěm až 19 druhů netopýrů, našli se zde zajímavé archeologické nálezy a má pozoruhodnou historii. Byla známá už v dávných dobách, později poskytovala útočiště pro premonstráty i obyvatele obce Jasov především v dobách tatarských a tureckých vpádů. Zachovalo se zde i několik starých nápisů a kreseb. Například nápis z roku 1452 zaznamenává vítězství vojsk Jana Jiskry z Brandýsa. Jako součást Slovenského a Aggtelekského krasu byla Jasovská jeskyně zařazená do světového přírodního dědictví UNESCO.

S příchodem československého vojska a vzdělanců na východní Slovensko v roce 1919 začala nová etapa výzkumu jeskyně, která vyústila do jejího nového zpřístupnění v roce 1924. Sekci pro výzkum Východoslovenského krasu v Košicích, do níž se nadšenci začlenili, vedl architekt Julius Zikmund. Mnoho detailů z té doby zaznamenal ve svém deníku četař V. Bluma, který spolu s dalšími tuto lokalitu aktivně zkoumal. Uvedl celou řadu spolupracovníků, českých vojáků 11. divize československé armády pod velením gen. Radoly Gajdy, ale také úředníků, kteří působili v Košicích. Je to dokument o nesmírném úsilí dnes neznámých lidí, které vynaložili v podzemí Jasovské jeskyně, aby její krásu mohli v dalších letech návštěvníci obdivovat.   

Top