SK-CZ Klub » 2018

Máky na sněhu

Jsou sice umělé, ale i na sněhu voní člověčinou. Vlčí máky přiložila k ostatním květinovým pozdravům členka našeho klubu ze skupinky turistů v poslední den loňského roku jako symbol úcty a paměti těm, kteří zhruba po sedmi měsících existence nového společného státu Čechů a Slováků padli za jeho celistvost. Bylo krvavé to pozdní jaro 1919. Vládl tehdy politický a společenský chaos, zájmy místního obyvatelstva se střetávaly se zájmy Prahy, Budapešti a dohodových mocností, které vytýčily hranice nové republiky. Právě o ně se na jihu a jihovýchodě slovenského území po skončení Velké války znovu bojovalo. Jedním z míst urputných bojů v červnu 1919 bylo…

Top