SK-CZ Klub » Dík všem vám

Archiv

Dík všem vám

Poslední dny roku 2018 se vždy nesou bilancováním jak v osobním životě, tak v profesních aktivitách. Slovensko-český klub v SR připravil letos, ve čtrnáctém roce své existence, tak bohatý program, pod který by se bez uzardění mohly podepsat i profesionální kulturní agentury. Atraktivitu mnohých zvýšili přednášející nebo účinkující osobnosti. Všem chceme upřímně poděkovat.
Cestovateli Danielu Liškovi děkujeme za to, že obohatil naše vědomosti o Moravských bratrech působících v Indii, doc. RNDr. Marcelovi Uhrinovi, PhD., z Univerzity P. J. Šafárika, že nám přímo v terénu přiblížil činnost českých přírodovědců v okolí Rimavské Soboty a etnografce PhDr. Haně Zelinové za přednášku o osídlování jižního Slovenska českými kolonisty. Díky bunkrológovi a důstojníkovi v. v. Ing. Janu Voralovi víme více o bunkrech v Slánských vrších a mohli jsme si na ně i posvítit v rámci česko-slovenské akce Světla na bunkry. Za orientaci ve významných osmičkách republiky patří poděkování spisovateli JUDr. Františku Emmertovi, autorovi především literatury faktu a PhDr. Ditě Marenčínové za odhalení činnosti dvou českých hudebníků – Oldřicha Hemerky a Josefa Emanuela Jankovce, kteří se věnovali sbírání slovenských lidových písní. Dík rovněž patří historikovi Mgr. Martinu Drobňákovi z Klubu vojenské historie Beskydy, který naše putování po vojenských hřbitovech z 1. světové války ozvláštňoval zajímavostmi z vlastního dlouholetého bádání.
Poděkování také patří bratrům Andreji a Martinu Augustínovým, kteří výstavou svých děl uměli do obyčejných dnů vnést pocit čisté krásy.
Závěr roka patřil dvěma koncertům, na nichž vystoupili vynikající pěvkyně a pěvci. Rádi děkujeme Anetě Hollé, Gabriele Hübnerové, Martinu Šrejmovi, Mariánu Lukáčovi, Myroslavě Havryliuk, Petru Kellnerovi, Norice Lubbadové a především Julii Grejtákové, která dramaturgicky oba koncerty připravila a sólisty doprovázela na klavíru.
Dík patří i všem organizátorům z řad našich členů a všem, kteří se akcí zúčastňovali.

Helena Miškufová

Top