SK-CZ Klub » Stoletá historie v malém

Archiv

Stoletá historie v malém

Výstava „100 let – 534 autorů“ v pražském Poštovním muzeu veřejnosti přibližuje dosud neznámé, nepoužité a neprovedené návrhy poštovních známek, které vznikly v průběhu stoleté historie československé a české známkové tvorby. Na výstavě je 181 originálních výtvarných návrhů.
Při výběru ukázek byl vedle tradičních autorů Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla Svolinského nebo Oldřicha Kulhánka důraz kladen na autory zvučných jmen, jako byli například František Kupka, Václav Špála, Josef Čapek, Josef Váchal a řada dalších, které se známkovou tvorbou obvykle ani nespojujeme. Od 18. prosince 1918, kdy vyšla první československá známka a shodou šťastných okolností bylo téhož dne zřízeno i Poštovní muzeum, do 15. listopadu 2018, kdy se konala vernisáž této výstavy, bylo vydáno 4042 známek, z toho 3029 známek československých a 1013 českých. Ty vycházejí podle emisního plánu sestaveného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českou poštou, s. p., která jako jediný státem vlastněný poštovní operátor vydávání známek realizuje. Mezi významné autory českých poštovních známek patřili a patří výtvarníci Kulhánek, Born, Franta, manželé
Knotkovi, Ziegler, Khunová, Suchánek, Kavan, Zapadlík, Netopil, Hašková, Maget, Sivko, Zeman, Mézl, Richterová, Slíva a řada dalších. Ve sbírce československé a české známkové tvorby, která je uchovávána v Poštovním muzeu, jsou shromážděny desetitisíce výtvarných návrhů poštovních známek. Tak se Poštovnímu muzeu v průběhu své stoleté existence podařilo vybudovat velmi ceněnou sbírku unikátních grafických prací. Ke světové proslulosti československých a českých známek také přispělo dokonalé ovládnutí náročných tiskových technik – zejména vícebarevného ocelotisku z plochých desek.

Top