SK-CZ Klub » Koncert pro duši

Archiv

Koncert pro duši

V den koncertu byl typický podzimní den, drobně mrholilo a tak se oprávněně mohlo zdát, že koncert duchovní hudby spíš přispěje k smutné až depresivní náladě návštěvníků. Kupodivu ti, kteří zaplnili košický Evangelický kostel šedivé obloze nepodlehli, ba naopak s uznáním výborných výkonů sólistů a pěveckého sboru si koncert „Čas vánoční“ přímo vychutnali.
Už jména skladatelů mnoho napovídala – W. A. Mozart, A. Stradella, G. F. Händel, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák, G. Verdi, G. Rossini a další. Chrámovou lodí se nesl soprán Anety Hollé, mezzosoprán Myroslavy Havryliuk i hlasy dvou výborných konzervatoristů Barbory Diňové a Jána Zreľaka. Posluchači ocenili výkony všech sólistů, nešetřili potleskem, ale přece jen vícekrát přivolali Petra Kellnera, který tak splnil svůj slib z letošního jara, kdy byl ještě sólistou Opery v rakouském Štýrském Hradci (Grazu). Totiž že přijede na náš předvánoční koncert. Dnes je již sólistou Vídeňské státní opery, která je snem mnohých pěvců a pěvkyň.
Překvapením koncertu byly informace o českém hudebníkovi a skladateli Oldřichu Hemerkovi, který se po studiích na Varhanické škole v Praze v roce 1883 rozhodl nastoupit na místo regenschoriho v kostele sv. Egida v Bardějově. Na přelomu 19. a 20. století se s rodinou přestěhoval do Košic a stal se regenschorim v košické katedrále sv. Alžběty. Byl nejen organizátorem hudebního života v Košicích, ale i plodným skladatelem. Během svého života složil 20 vokálních mší, 10 mší s doprovodem orchestru, kolem 150 ofertorií a graduálů, skládal i světskou hudbu – tance, pochody, valčíky i další díla. Za vrchol jeho tvorby se považuje kantáta Organ smrti, kterou zkomponoval v roce 1918 na památku obětem l. světové války. Žel, Hemerkovy skladby nevycházely tiskem, proto členka SČK Jana Gašková bádala ve Státním archivu a našla kromě jiného Hemerkův rukopisný zápis Vánoční mše slovenské. Dvě části z této mše nastudovali členové prešovského pěveckého sboru Nostro Canto pod vedením sbormistryně Tatiany Švajkové a premiérově je s úspěchem představili na tomto koncertu.
Jako závěr koncertu dramaturgyně a korepetitorka Júlia Grejtáková vybrala Rossiniho Petite messe solennelle (Malá slavnostní mše). Návštěvníky výběr částí z této mše hluboce oslovil, což ocenili dlouhým potleskem standing ovation a následně i slovy díků.

Top