SK-CZ Klub » 2016

Atmosféra dob dávno minulých

   Po úvodních slovech zástupkyně organizátora, tedy Slovensko-českého klubu v SR, přišustěly na podium malé scény košického divadla Thália čtyři dámy v barokních kostýmech a publiku nabídly koncert s názvem Perly českého baroka. K tomu zajímavé vlastní kopie hudebních nástrojů z doby baroka, které si interpretky přivezly. Soubor hudebnic, který byl založen v roce 2001 v klasickém složení vhodném pro barokní hudbu, vystupuje pod názvem Belladonna Trio s koncertní sopranistkou a profesorkou na konzervatoři Martinou Mackovou. Ta pro bližší pochopení zpívaného textu 16. století nejdříve některé přečetla. Kupodivu nebyla to jen něžná slova o lásce. Každá z hudebnic také představila svůj nástroj….

Top

Cena KSK pro Věrku

Mezi osobnostmi, kterým předseda Košického samosprávného kraje Zdenko Trebuľa odevzdal některé ze tří forem ocenění, byla i průkopnice aerobiku na Slovensku Věra Medveďová. Ta nejvyšší cena jí byla udělena in memoriam u příležitosti nedožitých 70. narozenin za mimořádné sportovní aktivity pro lidi všech věkových skupin. Cenu KSK na slavnostním aktu v košickém Státním divadle převzal syn Tomáš Medveď. Veřejné ocenění Cena Košického samosprávného kraje se uděluje podle Zásad a postupu pro udělování veřejných ocenění KSK jednou za rok osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám za osobitý přínos pro rozvoj KSK, za činy statečnosti, lidskosti a hrdinství, za vynikající tvořivé činy a výsledky…

Top

Den, kdy vzniklo Československo

V České republice si letos státní svátek vznik Československé republiky připomínali neobvykle bouřlivě. Nejen státní orgány, ale i aktivisti a také občané mnohých měst a obcí. Na Slovensku tento den státním svátkem není. Název Československá republika nebo Československo je už pouze historií. Vznikly dvě nové země, které i nadále spolu udržují přátelské kontakty a v mnoha oblastech živě spolupracují. My jsme si tento den připomněli také společně – Češi i Slováci. Den 28. říjen 1918 je spojován zejména se třemi jmény – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. Beneš. Právě jejich politicko-diplomatické úsilí a dlouhodobá angažovanost vytvořily podmínky…

Top

Nejsou to bohové

Na letošní tradiční podzimní Literární soirée pozval Slovensko-český klub v SR českou spisovatelku a publicistku Lenku Procházkovou. Autorské čtení a beseda se týkaly především knihy, která vyšla letos na jaře s názvem „Nejsou to bohové“, ale i její další tvorby a aktivit. „Nejsou to bohové“ je soubor projevů na několika demonstracích občanských iniciativ, na nichž se dnes nezúčastňují „demonstranti“, ale „aktivisti“, jak zni nové názvosloví. Na tom však nezáleží, podstatné sú myšlenky, které Lenka Procházková prosazuje či připomíná. Autorka patří nadále k samostatně kriticky uvažujícím a na rozdíl od mnohých jiných jí je jasné, že „pravda nekádruje“. „Tak jsem odpovídala…

Top

Tentokrát s přilbou na hlavě

Akce Slovensko-českého klubu jsou různě zaměřeny a konají se na různých místech – v divadle, knihovně, na horách, ale i pod zemí. Možná to zní nadneseně, že právě do opálových dolů nedaleko Prešova jsme se vydali poznávat spojitosti  s českými dotyky a zároveň región, v němž žijeme. Ale kupodivu, ty česko -slovenské kontakty najdeme všude. V okolí štoly Josef v Slánských vrších se nacházejí haldy vytěžené horniny. Některým návštěvníkům to prostě nedá. Vezmou klacík a prohrábnou aspoň kousek z té veliké haldy. Co kdyby našli jehlu v kopě sena. Přesněji drahocenné náznaky opálu mezi tunami kamene. I členy naší skupiny začalo pokoušet štěstí a jásali nad každým trochu zabarveným…

Top