SK-CZ Klub » Cena KSK pro Věrku

Archiv

Cena KSK pro Věrku

Mezi osobnostmi, kterým předseda Košického samosprávného kraje Zdenko Trebuľa odevzdal některé ze tří forem ocenění, byla i průkopnice aerobiku na Slovensku Věra Medveďová. Ta nejvyšší cena jí byla udělena in memoriam u příležitosti nedožitých 70. narozenin za mimořádné sportovní aktivity pro lidi všech věkových skupin. Cenu KSK na slavnostním aktu v košickém Státním divadle převzal syn Tomáš Medveď.

Veřejné ocenění Cena Košického samosprávného kraje se uděluje podle Zásad a postupu pro udělování veřejných ocenění KSK jednou za rok osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám za osobitý přínos pro rozvoj KSK, za činy statečnosti, lidskosti a hrdinství, za vynikající tvořivé činy a výsledky dosáhnuté v humanitární, církevní, kulturní a umělecké, publicistické, veřejně prospěšné, podnikatelské, technické a sportovní činnosti. Oceněné kolektivy a osobnosti vybrala a doporučila zastupitelstvu komise na udělení veřejného ocenění, která byla složená z předsedů komisí zastupitelstva a předsedů poslaneckých klubů.

Svou bývalou členku Mgr. Věru Medveďovou, která v roce 2008 zahynula spolu s dalšími 13 účastníky zájezdu za cvičením v Chorvatsku, navrhl na ocenění Slovensko-český klub v SR za to, že po absolvování Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy průkopnicky přivezla na Slovensko v 70. letech nový druh cvičení – džezgymnastiku, která se časem přetransformovala na různé formy aerobiku. Měla ten dar, že pro cvičení uměla nadchnout všechny. I ty, kteří zpočátku projevili byť jen malý zájem. Kolem sebe totiž vytvářela jakési nevyčerpatelné pozitivní pole. Dnes se různé formy aerobiku cvičí v mnoha tělocvičnách po celé republice. A v několika košických tělocvičnách je duch rázné cvičitelky cítit stále.

Top