SK-CZ Klub » Tvořivá dílna s poezií

Archiv

Tvořivá dílna s poezií

     Navštívit tvořivý prostor na venkově s názvem Artfarm v Drienovci zhruba pětatřicet kilometrů od Košic znamená nadechnout se nečekaných sbírek a forem umění, zkusit cosi vlastnoručně vytvořit a v případě návštěvy členek a mladého člena našeho klubu také poznávat tvorbu českého básníka Vladimíra Holana.

   Na první pohled z ulice vypadá Artfarm jako obyčejný vesnický dům, jen nad bránou má velkou tužku. Ale dvůr i zahrada uvnitř jsou skutečně jiným světem, který naši skupinu doslova okouzlil. Duši celému objektu vdechl manželský pár Jana Zitová a Vladimír Vološin, kteří kdysi před lety vyměnili byt v košickém paneláku za tento dům. Zde vytvořili jedinečné muzeum tužek a muzeum tradičních řemeslných nástrojů a nářadí, výstavy výtvarných děl, sbírku klasické fotografické techniky a obdivuhodnou galerii výtvarných prací romských dětí z okolí. To všechno si skupina prohlédla, neskrblila chválou a obdivovala výtvory romských dětí, které sem docházejí na tvořivé dílny. Pak se mohla pod patronací české výtvarnice Evy B. Linhartové z Bratislavy rovněž pustit do vlastních výtvorů jednak z přírodních materiálů a jednak do vlastnoručně vyrobených vánočních pozdravů.

Pozdní odpoledne pak patřilo přednášce historika umění doc. PhDr. Bohumíra Bachratého o osobnostech výtvarného světa druhé poloviny minulého století a především o Vladimíru Holanovi, který patří k nejvýznamnějším českým básníkům a překladatelům 20. století. Jeho poezie je intelektuálně náročná, reflexivní a meditativní, plná osobitých imaginativních obrazů, nezřídka používající vlastní jazykové novotvary. Brzy po únorovém převratu v roce 1948 V. Holan vyjadřoval své mínění o politické situaci, což mělo za následek zákaz vydávání děl, který trval v podstatě až do roku 1963. Jeho tvorba velmi ovlivnila generaci básníků vstupujících do literatury v 60. letech 20. století. Kromě vlastní tvorby také překládal poezii z němčiny, francouzštiny, španělštiny, polštiny, ruštiny i dalších jazyků od více než 120 básníků. Některé básně B. Bachratý, který je velkým obdivovatelem V. Holana, také přednesl.

Protože toto prostředí včetně přednášek a besed skutečně obohacuje ducha návštěvníků, dohodli se členové Slovensko-českého klubu s paní Janou Zitovou, které čeština není cizí – pochází z české rodiny, že podobnou akci připraví i příští rok.

Top