SK-CZ Klub » Vzpomínky na Československo

Archiv

Vzpomínky na Československo

Názor tří generací:

Je dobré si připomínat historické souvislosti

 

Od prvního dne letošního roku média přinášela materiály o dvou  samostatných republikách, které vznikly po rozdělení jednoho společného státu – Československa, v té době s oficiálním názvem Česká a Slovenská federativní republika. Hovořila o politickém i ekonomickém postavení České republiky a Slovenské republiky v současném světě, pozicích v Evropské unii, ale také o situaci v kultuře, sportu i postavení občanů dvacetiletých samostatných republik. Občanské sdružení Slovensko-český klub v SR se rozhodl připravit setkání pro své členy, jejich děti či vnoučata a přiblížit roky Čechů a Slováků ve společném státě.

Nešlo ale o žádnou přednášku. Aby si ti starší připomněli, co si třeba pamatovali z vlastního života a program byl zajímavý také pro děti, organizátoři připravili projekci obrázků z jednotlivých etap od vzniku Československa v roce 1918 až po rozdělení společného státu 31. prosince 1992. Tak účastníci akce například viděli veliký státní znak ještě se znakem Podkarpatské Rusi, módu 20. let,  první peníze, stavební boom 1.republiky, kdy v Košicích vyrostlo mnoho objektů podle návrhu českých architektů – mezi jiným i Malá Praha, modely automobilů, budovatelské plakáty z let padesátých i třeba zápalkovou krabičku s upozorněním na americké imperialisty, kteří nás zasypali mandelinkou bramborovou, školní fotku dětí s pionýrskými šátky, Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka v oblíbeném televizním pořadu Televarieté i dokument z pražské Národní třídy 17.listopadu 1989.  Obrázky doplnil moderátorský text s fakty o státoprávním postavení,  jmény prezidentů a dalších podstatných událostí. Zástupce Slovensko-českého klubu v SR potěšila odezva návštěvníků tří generací, pro každou z nich  bylo podstatnější něco jiné, ale všichni se shodli v tom, že je dobré si historii připomínat.

V druhé části setkání měla každá skupina svůj program. Děti si tak jako jejich předkové vyráběly pistolky z dřevených kolíčků na prádlo a pak soutěžily, kdo dál dostřelí. Hrály i parketový scrabble zaměřený na česká slova a také nad alby fotografií, které dostaly, vzpomínaly na loňský týdenní letní tábor v západních Čechách. Dospělí zase povzpomínali na období, kdy přicházeli na Slovensko, jaké tehdy Košice byly a  všichni společně ještě zhlédli projekci fotografií z loňských akcí svého klubu.

novějšído Fotogaleriestarší

Top