SK-CZ Klub » Operní večer na počest Eleonory

Archiv

Operní večer na počest Eleonory

Kouzelný park před zámkem Betliar naplní v sobotu 10. srpna vpodvečer operní árie v podání Patricie Janečkové (CZ) a Tituse Tóbisze (SK–KE) za klavírního doprovodu Julie Grejtákové. Koncert už po třetí připravilo vedení tohoto muzea na počest milovnice hudby Eleonory hraběnky Andrássy Kounicové.

Eleonora Kounicová (1862-1936) se provdala za Gejzu Andrássyho. Pocházela z rodu Kouniců, který je doložen od 12. století a v průběhu následujících věků se vytvořily dvě základní rodové větve – moravská knížecí linie a česká hraběcí linie. Příslušníci patřili mezi českou vysoko postavenou šlechtu a také byli významnými mecenáši. Rodokmen napovídá, že k předkům patřila i významná postava českých dějin Albrecht z Valdštejna. Známá podporovatelka umělců, mezi jinými i Boženy Němcové, byla Eleonora Voračická z Paběnic, která se provdala za Michala Karla hraběte z Kounic. Její vnučka Eleonora Andrássyová byla dcerou Albrechta Vincence hraběte Kounice.

Mimochodem Eleonora si do Betliaru přivezla ze sídel Kouniců kromě jiného obrazy jejich hradu Houska a zámku Zahrádky i pohovku ze zámku v Mikulově, v níž začátkem prosince 1805 po bitvě tří císařů u Slavkova údajně odpočíval Napoleon Bonaparte. Po smrti její starší sestry princezny Marie provdané Hohenlohe (18. ledna 1918), která pro sebe a pro své potomky získala úřední připojení příjmení Kaunitz, přešlo na Eleonoru hraběnku Andrássy Kounicovou 20. února 1918 značné dědictví.

Eleonora Andrássyová jako čestná předsedkyně rožňavského ženského spolku se starala o děti a chudé ve městě, Gejza rovněž podporoval charitu pro rolníky a zaměstnance svých železářských podniků, přispívali i na kulturní rozvoj v gemerském regionu.

Top