SK-CZ Klub » Nahlédnutí do historie – 28. X.

Archiv

Nahlédnutí do historie – 28. X.

 

V České republice si státní svátek vznik Československé republiky připomínali nejen státní orgány, ale také občané mnohých měst a obcí. Na Slovensku tento den státním svátkem není, přestože pro Slováky měl nový stát snad ještě větší význam než pro Čechy. Den 28. říjen 1918 je spojován zejména se třemi jmény – T.G.Masaryk, M.R.Štefánik a E.Beneš. Právě jejich politicko-diplomatické úsilí a dlouhodobá angažovanost vytvořily podmínky pro vznik společného státu. Ale nový stát nebyla jen jejich práce. Také proto se členové Slovensko-českého klubu v SR rozhodli na svém setkání v slavnostním duchu vzpomenout i několik dalších osobností, pár souvislostí, neplánovaných událostí i to, co 28.říjnu předcházelo na domácí půdě. Chápou tento státní svátek jako jednu z hodnotových vazeb k historii. Vždyť v učebnicích dějepisu mají školáci jen pár vět o tomto významném období.
Po úvodním hudebním vstupu konzervatoristky Martiny Babinčákové a přivítání předsedkyně SČK Heleny Miškufové se v jednotlivých pasážích čtveřice účinkujících v pásmu Nahlédnutí do historie začaly odvíjet události před devadesáti sedmi lety. Uvedli odchod některých politiků do emigrantce, věznění jiných, důsledky válečného hospodářství, tajnou organizaci Mafii, vznik Československé národní rady i Manifest českých spisovatelů. K zajímavostem patřilo vyhlášení nové samostatné republiky 14. října v Písku. Michala Kučerová, Ema Saloková, Peter Popiela a Helena Miškufová přiblížili situaci 28. října 1918 v Praze a poté podrobněji představili pět osobností nazývaných „muži 28. října“.
Právě tyto méně známé informace o některých situacích a osobnostech přítomní velice pozorně poslouchali. S uznáním pak hovořili, že program rozšířil jejich vědomosti o této době, ke které se v současném rychlém životním tempu nevracejí. Že je velice dobré si je připomínat, znát kořeny své státnosti. A potěšitelné je, že na tomto setkání byli i mladí členové Slovensko-českého klubu.

novějšído Fotogaleriestarší

Top