SK-CZ Klub » Listování v historii

Archiv

Listování v historii

Tak byla nazvaná přednáška v košické Státní vědecké knihovně historika Pavla Dvořáka, který se zabývá především slovenskou historií. Jeho poutavé přibližování dávných událostí známe nejen z jeho knih, ale zejména z televizních relací. P. Dvořák během svého bádání nespočetněkrát narazil na okolnosti, které mají význam v historii obou národů, Čechů a Slováků. Veřejnost ani čeští krajané často o těchto skutečnostech ani netuší.
Snad nejvíce návštěvníky přednášky zaujaly podrobnosti z období před narozením uherského a později také českého krále Ladislava Pohrobka, který byl čtvrtým dítětem českého, uherského a německého krále a rakouského vévody Albrechta II. (V.) Habsburského a jeho choti Alžběty Lucemburské, dcery císaře Zikmunda. Protože se narodil až čtyři měsíce po smrti svého otce, byl nazýván Pohrobkem. Jeho zájmy v Uhersku měl hájit Jan Jiskra z Brandýsa, kterého Alžběta přijala do svých služeb. Byla to moc rušná a jak se ukázalo zajímavá doba. Košičany v následné besedě zajímaly také okolnosti nálezu Košického zlatého pokladu.


novějšído Fotogaleriestarší

Top