SK-CZ Klub » Labyrint světa v Bratislavě

Archiv

Labyrint světa v Bratislavě

Výstavu ve veřejném prostoru k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského si zájemci mohou prohlédnout od 15. listopadu na Komenského náměstí v Bratislavě. Připravilo ji bratislavské České centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR na Slovensku. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl ji koncipoval speciálně pro tento prostor: ve specifickém kontextu se zde netradičně a nečekaně prolínají úryvky citátů z Labyrintu světa spolu s jedinečnými kolážemi Miroslava Huptycha. Výstava zajímavě promítá Komenského svět do dnešní reality.

V Labyrintu světa a ráji srdce, nejznámějším díle Jana Amose Komenského, putuje hlavní hrdina městem, jehož podoba slouží autorovi jako alegorický obraz světa. Divák se tak stane na chvíli poutníkem světem Komenského a účastníkem jeho příběhu. Tato účast znamená propojovat různé časové a významové roviny, a tak obohacovat realitu o nové významy. Současně umožňuje novým způsobem aktualizovat myšlenkové dědictví Jana Ámose Komenského v roce 350. výročí jeho úmrtí.

 „Určitou ironií je skutečnost, že v našem světě často dominují praxe a principy, které jsou v přímém rozporu se zásadami a doporučeními Komenského. Jeho kritika společnosti formou alegorie v Labyrintu světa a ráji srdce je tak v mnoha ohledech dokonce aktuálnější než byla ještě před pár lety,“ komentoval hlavní motivaci vzniku projektu kurátor výstavy Jaroslav Anděl. Neméně důležitou je výtvarná část výstavy v režii českého výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha, který se Komenského Labyrintem světa zabývá už dlouho a získal za své ilustrace cenu Magnesia litera v roce 2019.

“Iniciovali jsme vznik tohoto projektu a otevřením výstavy symbolicky začínáme oslavy výročí J. A. Komenského. V našem programu se k nim budeme vracet až do roku 2022, kdy si připomeneme 430. výročí Komenského narození. Také plánujeme putování této výstavy do dalších slovenských měst i do zahraničí,“ uvedla ředitelka Českého centra Monika Koblerová. Zájem projevila Česká centra v Berlíně, Madridu nebo v Holandsku.

miš

Top