SK-CZ Klub » Komenský do tříd!

Archiv

Komenský do tříd!

Garantem a koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 –2022 je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Při této příležitosti vyhlašuje soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“. Součástí Národních oslav je také výstava Comenius 1592–1670, kterou připravuje Moravské zemské muzeum. Výstava bude od 4. 12. 2020 do 28. 3. 2021 v Jízdárně Pražského hradu, kde budou elektronickou formou prezentována díla ze soutěžní kampaně „Komenský do tříd!“.

Soutěžní podmínky: Kampaň „Komenský do tříd!“ probíhá od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2022. Třídní učitel zašle za celý kolektiv školní třídy na e-mailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz  jednu fotografii či video dokumentující vytvořený výtvarný projekt, který formou portrétu zachycuje Učitele národů, společně s doprovodným komentářem k vytvořenému portrétu (v maximálním rozsahu jedné strany A4 – 1800 znaků).

 Elektronická dokumentace projektu: Fotografie by měla být v co nejvyšší kvalitě, obrázek doporučujeme vyfotit seshora bez deformace okrajů, na světlém místě, bez vržených stínů. Délka stopáže v případě videosekvence by měla být max. 1minutová, video svým charakterem zdokumentuje průběh tvorby či výsledné dílo žáků/studentů. Třídní učitel zároveň uvede název školy, označení třídy, své jméno a počet žáků/studentů ve třídě. Soutěžní kampaně se mohou za stejných podmínek účastnit žáci/studenti i jednotlivě (věk nad 15 let). Účastnit se mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České republice, české školy v zahraničí a základní umělecké školy. Školní třída nebo žák/student se mohou soutěžní kampaně zúčastnit v každém školním roce pouze jedenkrát. Zaslané projekty jsou zveřejňované na facebookové stránce „Komenský do tříd!“.

Odborná komise jmenovaná ředitelkou NPMK každý měsíc vybere vítězné projekty a své hodnocení zveřejní. Vítězné školní třídy budou oceněny speciálními dary a diplomem. Pouze práce zaslané nejpozději do 1. 2. 2021 budou moci být postupně prezentovány jako součást výstavy Comenius 1592–1670, která bude od 4. 12. 2020 do 28. 3. 2021 v Jízdárně Pražského hradu, kde ve speciálních ateliérech budou moci děti malovat obrázky na téma J. A. Komenský. Portréty (originály) je možné i zaslat poštou na adresu: Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1 s označením „Komenský do tříd!“. Lze také předat osobně. Kontaktní osoba: Mgr. Roman Škoda (skoda@npmk.cz). Portréty zaslané po 1. 2. 2021 mohou být prezentovány při výstavních akcích Národního pedagogického muzea.

miš

Top