SK-CZ Klub » Klubová sešlost

Archiv

Klubová sešlost

Jako každým rokem i letos jsme začali naši činnost společenským setkáním, které jsme trochu archaicky nazvali Klubová sešlost (pokud se odehrává v období masopustu pak to bývá Masopustní sešlost). Na této akci již tradičně ve Výměníku na ulici Obrody v Košicích se setkávají většinou starší členové naší organizace. Kromě hodnocení loňské činnosti Slovensko-českého klubu v SR a informací o letošních plánovaných akcích byly na programu také připomínky všeobecného charakteru.

Jedno z vystoupení se týkalo například blížícího se 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Podstatnými fakty ze života Otce vlasti přiblížila Irena Majcherová panovníka evropského formátu, jehož matkou byla Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. I současníky udivuje pozoruhodný osud vladaře, který se hlásil ke svému českému původu po přeslici. Tyto informace ocenila zejména skupina, která se v květnu v rámci vzdělávací akademie chystá na velké oslavy do Prahy. Protože Sešlost se konala v předvečer Dne sv. Valentýna, zaměřila se poté Marie Krausová na historii tohoto svátku. Ten do našich zemí proniká z anglosaského prostředí v posledních letech především díky obchodníkům. Následně Helena Miškufová přítomné seznámila s poměrně málo známým Mezinárodním dnem mateřského jazyka, který oznámila UNESCO poprvé v roce 1999, oficiálně uznávaným je od 2008. Tuto informaci doplnily ukázky používání češtiny, leckdy vyvolávající smích. Den mateřštiny, který má podpořit jazykové povědomí, je 21. února.

Bez prostoru pro debaty s přáteli, listování v bohaté kronice Slovensko-českého klubu v SR i v táborové kronice mladých a také ochutnávání pohoštění z vlastních kuchyní by to ani nebyla ta pravá Sešlost.

do Fotogaleriestarší

Top