SK-CZ Klub » Dětství a mládí očima Alice

Archiv

Dětství a mládí očima Alice

V Muzeu kultury Čechů na Slovensku v Martině byla prezentována kniha Alice G. Masarykové Dětství a mládí. Tyto memoáry vznikaly v padesátých letech 20. století během druhé emigrace v USA. Publikaci v Martině představily editorky, historičky Dagmar Hájková a Helena Kokešová z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky.

Prvorozená dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka v ní trochu neostře vzpomíná na nejútlejší roky ve Vídni, městě, ve kterém se narodila. Období dospívání a studentské popisuje již ostřejší optikou. Přibližuje v nich výchovu v rodině intelektuála, univerzitního profesora a politika, vztahy mezi sourozenci i rodiči, také různé společenské kauzy a kontroverze. Nemalá část Aliciných memoárů se týká letních pobytů celé profesorovy rodiny na Slovensku, konkrétně v turčianské obci Bystřička nedaleko Martina.  V porovnání s jinými životními kapitolami doktorky Alice naplněné občasným vztahovým nedorozuměním, dramatickými zvraty včetně vězení a dvou emigrací i stínem genetického duševního onemocnění, jsou chvíle strávené v Bystřičce protkány rodinným štěstím a přátelskou pohodou. Jistě i tato skutečnost přispěla k rozhodnutí vybudovat v této obci první rodinné sídlo.

Kniha Dětství a mládí poprvé vyšla v Pittsburghu v roce 1960 jako druhá vzpomínková kniha. Tu první s názvem Vzpomínám napsala Alice Masaryková po druhé světové válce během svého prvního exilu. Vyšla v Praze v roce 1948 před Aliciným odjezdem do Švýcarska a vzpomínky se týkají především její matky Charlotty.

Aktuální letošní vydání publikace Dětství a mládí dcery prezidenta, ale především výrazné veřejné činitelky, která se podílela na množství společenských, sociálních a politických aktivit v celém Československu, je doplněné o poznámkový aparát, studie, vzpomínky praneteře Charlotty Pocheové-Kotíkové a doposud nepublikovaný soubor fotografií.

miš

Top