SK-CZ Klub » Chceme volit distančně

Archiv

Chceme volit distančně

Podzim příštího roku se v České republice ponese v znamení parlamentních voleb.  Již před třemi lety vznikla petice za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby a letos se vytvořila aktivní skupina zahraničních Čechů, která vystoupila s iniciativou „Chceme volit distančně“. Jejím cílem je možnost uplatnit volební právo a tak vyjádřit svůj názor k současnému dění a budoucímu směřování České republiky.

Dosud není možné volit ani tradiční cestou, dopisem zaslaným poštou, ani digitálně. Statisíce občanů České republiky, kteří by chtěli volit, však nemohou, protože osobně cestovat mnohdy stovky až tisíce kilometrů k volební místnosti na zastupitelském úřadě je časově i technicky příliš náročné. Podle odhadu se posledních voleb zúčastnily pouze dvě až tři procenta Čechů a Moravanů žijících v zahraničí s právem volit. „Čechů žijících v zahraničí je v současné době kolem 300 -700 tisíc a toto číslo stále narůstá. Čechů studujících dlouhodobě či krátkodobě v zahraničí jsou tisíce. Nám, Čechům žijícím v zahraničí, na dění v České republice velice záleží. Většinou máme v ČR stále své rodiny, známé a kamarády. Mnozí z nás se po letech strávených v zahraničí vrací a zapojují se znovu do společenského a ekonomického života,“ uvádí tato iniciativa na svých webových stránkách. Ve svém vyjádření dále konkretizuje, že zahraniční Češi jsou zároveň ambasadory české kultury v zahraničí. Mnoho z aktivních členů této inciativy buď učí v českých školách či jsou rodiči, jejichž dítě takovouto školu navštěvuje.

Ve středu 18. 11. 2020 připravila iniciativa „Chceme volit distančně“ virtuální debatu s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem a členy Ministerstva zahraničních věcí ČR, Martinem Smolkem, náměstkem pro řízení sekce právní a konzulární a Jiřím Krátkým, zvláštním zmocněncem pro krajany v zahraničí. Besedy se zúčastnilo přes 300 krajanů. K druhé virtuální debatě, která bude zaměřená na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí, iniciativa pozvala zástupce MZV ČR Martina Smolka, náměstka pro řízení sekce právní a konzulární, Pavla Pitla, ředitele konzulárního odboru MZV ČR a Jiřího Krátkého, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti. Setkání se uskuteční v pátek 11. prosince 2020 od 16:00 hodin středoevropského času přes video-konferenční platformu Zoom. Je však nutné se předem přihlásit a vyplnit registrační formulář, který je na webové stránce  https://www.chceme-volit-distancne.cz/ Na této stránce je také videozáznam první debaty.

miš

Top