SK-CZ Klub » Slovenská a česká literatúra opäť spolu

Archiv

Slovenská a česká literatúra opäť spolu

Slovak World Network organizuje aj v roku 2019 Slovensko-české literárne výročia, teda cyklus komponovaných literárno-hudobných večerov v Prahe a Brne k výročiam najvýznamnejších osobností slovenskej literatúry s významným presahom v Česku i s ďalšími hosťami. 
Už štart impozantný – 29. 4. Ladislav Mňačko 100 – významný slovenský spisovateľ, narodený na Morave, ktorý si po emigráciách v Izraeli a
Rakúsku zvolil život v Prahe, autor kníh „Ako chutí moc“, „Démon súhlasu“ či „Smrť sa volá Engelchen“
18. 5. Dominik Tatarka 30 rokov od úmrtia – disident, signatár Charty 77, mimoriadne aktívny v pražskom disidentskom
prostredí.
V auguste, konkrétne 21.,  Jaromír Slušný 70 – slovenský historik a spisovateľ, žijúci v Prahe, bývalý predseda Obce Slovákov v Prahe
5. 10. Vojtech Zamarovský 100 – najvýznamnejší slovenský spisovateľ literatúry faktu, ktorý žil v Prahe a Souticiach pri Prahe
V Brne dva z programov zopakované. Opäť sa preukázala blízkosť našich literatúr. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, z Českej strany sa pripojili partneri na čele so Slovenským literárnym klubom v ČR s podporou MK ČR.

Top