SK-CZ Klub » Soutěž: Po stopách založení ČSR

Archiv

Soutěž: Po stopách založení ČSR

Radio Praha – vysílání do zahraničí vypisuje soutěž
pro studenty Českých škol bez hranic a studenty z krajanských spolků

Soutěž: Po stopách založení ČSR

Boje na východní i západní frontě, diplomatická jednání, aktivity nejrůznějších spolků – to vše předcházelo vzniku samostatného Československa. Pojďme si společně osvěžit naši historii a zkusme zapátrat po nejrůznějších střípcích předcházejících zrození naší republiky. Připomeňme si osobnosti, které přispěly k založení ČSR.

Kategorie: Text + fotografie – Audio – Video
(příklad – zdokumentování místa, kde došlo v Paříži k ustavení prozatímní vlády; imaginární rozhovor s rakousko-uherským císařem Karlem I.; připomínka místa, kde 9. listopadu 1918 Americká národní rada uherských Rusínů v Scrantonu souhlasila s plánem připojit Podkarpatskou Rus k Československu, atd.)
Tvůrčí invenci a nápaditosti se meze nekladou.
Uzavírka soutěžních materiálů je 30. září 2017.
Příspěvky do soutěže zašlete na adresu cr@radio.cz
Výherci obdrží audioknihy a další věcné ceny. Výherce určí porota složená ze zástupců Radia Praha a Historického ústavu u příležitosti Výročí založení republiky 28. října 2017. Soutěžní materiály budou zveřejněny na krajanské stránce Radia Praha.
O případnou radu, konzultaci v otázkách zahraničně-politických vztahů, česko-slovenských vztahů, československého dobrovolného vojska (československých legií) a dle možnosti i osudu konkrétních osobností spjatých se vznikem Československé republiky se můžete obrátit na
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Institute of History Academy of Sciences of the Czech Republic
Prosecká 76, CZ-190 00 Prague 9
Tel, Fax: +420 286 887 513
e-mail: zudova-leskova@hiu.cas.cz, zudova@hiu.cas.cz,
http://www.hiu.cas.cz/cs

Top