SK-CZ Klub » Zprávy

Blog

Ve vlasti předků

Několik dětí z českých rodin žijících na Slovensku už bylo v dětských táborech na Moravě a v Čechách, ale dosud žádná krajanská organizace svůj vlastní tábor v České republice neorganizovala. Letos poprvé Slovensko-český klub v SR připravuje od 10. do 17. srpna dětský letní tábor na jižní Moravě a nazval ho Po stopách předků. Děti budou ubytované v Tyršově osadě v Jedovnici a odtud budou vyrážet za krásami a historií okolí. Navštíví Macochu, Kroměříž, budou se plavit Baťovým kanálem, prohlédnou si Strážnici, Lednicko-valtický areál, Dolní Věstonice a samozřejmě také Brno. Večery budou patřit psaní zážitků a také přátelství s českými dětmi, které budou v nedalekém táboře. Organizátoři předpokládají, že kromě poznatků a zážitků děti najdou odvahu více mluvit česky. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury SR…

Top

Po stopách husitů

Působení husitů jihovýchodně od Košic v 15. storočí a seznámení se s reáliemi historických artefaktů v husitském muzeu v Gönci je záměrem literárně-společenské akce s názvem Po stopách husitů. Připravil ji Slovensko-český klub v SR na úterý 24. června. Putování za husity, kteří do tohoto kraje přinesli svou kulturu, doplní ukázky z děl A. Jiráska vážícími se k tomuto období. Kromě doby husitské si připomenou i světově významného učitele národů a navštíví Muzeum J. A. Komenského v Blatném Potoku, kde několik let v době pobělohorské Komenský působil. Podrobnější informace poskytne a přihlášky přijímá Mgr. Miškufová, tel.: 055/6434 155, mob: 0905 821 812.

Top
1 59 60 61 Page 61 of 61