SK-CZ Klub » Webinář pro krajanské knihovny a organizace

Archiv

Webinář pro krajanské knihovny a organizace

Milí krajané, zástupci krajanských spolků, knihovníci!

Připravili jsme pro vás další ze série podpůrných webinářů a praktických workshopů šitých na míru krajanským knihovnám a jejich potřebám. Tentokrát se budeme věnovat možnostem e-learningového vzdělávání pro krajanské knihovny a představení činnosti organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) a možnosti zapojení právě krajanských knihoven.

WEBINÁŘ – e-learningové vzdělávání pro krajanské knihovny a organizace SKIP

Partneři webináře: Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, SKIP

KDY: úterý 11.10. od 18:00 do 20:30 (českého času)

KDE: online – prostřednictvím Google Meet (link bude zaslán všem přihlášeným účastníkům)

CHCI SE PŘIHLÁSIT: https://forms.gle/JaqRjL2NE8rb8CTd9

PROGRAM bude koncipován do dvou 45-60 minutových bloků. Na konci každého bloku bude prostor pro dotazy.

  1. blok: Možnosti oborového e-learningového vzdělávání
    Mgr. Jan Lidmila, Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Oddělení vzdělávání a krajské metodiky

Příspěvek představí portál kurzy.knihovna.cz jako platformu nabízející e-learningové oborové kurzy. Vybrané kurzy budou blíže popsány z hlediska jejich obsahu i pojetí studia. Zmíněny budou také další e-learningové kurzy vytvářené českými knihovnami, či studijní materiály, z nichž lze při knihovnické práci čerpat informace i inspiraci.

Mgr. Jan Lidmila
Po studiu oborových škol vyučoval odborné předměty na Vyšší odborné a střední knihovnické škole v Brně. Od roku 2012 pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně (MZK), kde se věnuje se oborovému vzdělávání. Spravuje portál kurzy.knihovna.cz, tutoruje e-learningové knihovnické kurzy realizované MZK, organizuje kurzy a zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací i jednorázová školení. Působí také jako vedoucí redaktor časopisu Duha.

  1. blok: představení profesní organizace SKIP a možností zapojení krajanských knihoven

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP, vedoucí Oddělení vzdělávání
Národní knihovny ČR

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má spolkový charakter.

Jeho posláním je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru. Také o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

SKIP například aktivně reaguje na dění ve společnosti a pomáhá knihovnám realizovat úlohy, které z něj vyplývají. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Dále rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí a v neposlední řadě vydává časopisy Bulletin SKIP a Malý tvořivec.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., působí jako vedoucí Oddělení vzdělávání, které je součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Kromě toho je také členem Ústřední knihovnické rady ČR,  Rady Státního fondu kultury České republiky a řady jiných profesních organizací, skupin, dále garantem celé řady projektů, například Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, S knížkou do života (Bookstart), Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a Čtenář roku.

Sérii podpůrných webinářů a praktických workshopů šitých na míru krajanským knihovnám a jejich potřebám organizuje Czech Association za podpory Národní knihovny ČR, Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského a dalších odborníků. Je součástí našich dlouhodobých cílů na podporu krajanských organizací, jejich knihoven a pracovníků. Webináře jsou koncipovány tak, aby reagovaly na potřeby krajanských knihoven, jejich specifickou pozici a poskytly metodické vedení a nástroje pro další rozvoj knihoven i knihovníků a usnadnění jejich práce.

Těšíme se na vás!

Za celý tým České asociace vás srdečně zdravím!

Lenka Kanellia

Top