SK-CZ Klub » Vzdělávací program pro krajany

Archiv

Vzdělávací program pro krajany

Každoročně připravuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v spolupráci s dalšími organizacemi program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. V rámci něj je pro krajany připravovaný vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí.

Ten zahrnuje jedno nebo dvousemestrální stipendijní studijní pobyty pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Druhou formou je čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany, který se od loňského roku koná v Poděbradech. Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat některá místa České republiky. Výuka sestává ze 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Dalším vzdělávacím programem, který je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanských komunit, je dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka. Jednou skupinou budou učitelé u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a druhou pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Termíny podání přihlášek, termíny kurzů a další podrobné informace jsou uvedeny v článku Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky v naší rubrice Užitečné informace.

                                                                                                                                        miš

 

Top