SK-CZ Klub » Vlčí máky „třicátníkům“

Archiv

Vlčí máky „třicátníkům“

Dnes boje mezi Maďarskem a půlročním Československem v roce 1919 připomíná na Slovensku už jen několik málo pomníků.  A jen málokdo o těchto bojích ví. Jeden z těch ještě zachovalých pomníčků je na hřbitově v obci Košická Belá. Právě tam se uprostřed června vydala skupinka členů Slovensko-českého klubu v SR, aby si spolu s vedením obce, Základní školy i žáky připomněli události před 97 lety. V okolí této obce nedaleko Košic se v červnových dnech odehrávaly nejtěžší boje na východním Slovensku.

„Člověk by měl znát nejen historii své rodiny, ale také dějiny města a země, v níž žije. Proto si dnes připomínáme i tuto etapu společné historie. Byla rovněž druhá polovina června jako dnes, ale roku 1919. V okolí Košic právě probíhaly urputné boje mezi vojáky maďarské Rudé armády a jednotkami nově vzniklé Československé republiky. Příměří bylo vyhlášeno 24. června 1919 a Maďaři přijali podmínky stanovené dohodovými mocnostmi. K nejprudším bojům s velkými ztrátami na životech docházelo 8. – 11. června u Kysaku a také 17. – 18. června zde na Železném vrchu jižně Košické Belé a především na kótě 705 severovýchodně Košické Belé. Obě místa byla strategicky důležitá z důvodu kontroly silnice vedoucí z Košic do Margecan,“ připomněla na úvod vzpomínkové akce předsedkyně této krajanské organizace Mgr. Helena Miškufová. „Přestože uběhlo již 97 let od bojů za společnou vlast Čechů a Slováků, přestože tato společná republika již neexistuje, my si vždy budeme připomínat, že naši krajané, vojáci 30. pěšího pluku z Vysokého Mýta, přinesli pro svobodu slovenského národa a demokracii v novém státě nejvyšší oběť.“

Historii pomníčku na hřbitově v Košické Belé přiblížil starosta obce Ing. Jozef Petkač. V květnu 1922 uskutečnila četnická stanice z Košických Hamrů exhumaci válečných hrobů. Pozůstatky vojáků z bojů na Železném vrchu a okolí Košické Belé byly uloženy do společného hrobu na tomto hřbitově v obci. Nové pietní místo bylo slavnostně vysvěcené 24. května 1922 a patronát nad ním převzala zdejší školní mládež. „Z 26 známých jmen padlých vojáků v okolí naší vesnice je na tomto místě pochovaných jedenadvacet,“ upřesnil starosta a přečetl jejich jména. Přislíbil, že i nadále bude obec udržovat tento pomníček jako válečný hrob.

Zastoupení školy i vystoupení žáků školy na této vzpomínkové akci potvrdily, že tradice úcty k padlým stále trvá. Ředitel Základní školy Mgr. Jan Lapšanský uvedl, že každý rok v říjnu se s boji v roce 1919 žáci seznamují přímo na místě, při mohyle na Železném vrchu.

Památku padlých vojáků 30. pěšího pluku z Vysokého Mýta uctila skupina členů Slovensko-českého klubu v SR květinami, věnečkem z české trikolory a kyticí vlčích máků, které se staly symbolem úcty k válečným obětem v mnoha demokratických zemích. Také přísahou příslušníků československé armády v letech 1918 až 1939, kterou přečetla Mgr. Irena Majcherová: … i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!

A na polích v okolí Košické Belé uprostřed června i letos kvetly vlčí máky.

Top