SK-CZ Klub » Úcta k postoji pradědů

Archiv

Úcta k postoji pradědů

V předvečer 80. výročí vyhlášení mobilizace v Československu se pět skupin členů Slovensko-českého klubu v SR zapojilo do česko-slovenského světelného řetězu v rámci akce Světla nad bunkry a různými zdroji nasvítilo pět bunkrů v Slanských vrších. Tak chtěli přispět k širšímu povědomí o této vlastenecké akci. Jen málokdo totiž ví, že i na východním Slovensku dodnes jsou bunkry postavené ve druhé polovině 30. let minulého století.

Z těch pěti skupin se pro rodinu Balušíkových s přáteli stala tato zářijová akce už tradicí. Také letos v den vyhlášení akce Světla nad bunkry se rozhodli vzdát hold těm, kteří bez váhání nastoupili bránit svou vlast. Když se setmělo, zamířili k „svému řopíku,“ bunkru, který už důvěrně znají. Nasvítili vchod, zapálili svíčky i pochodně a otec, Petr Balušík, připomněl svým třem klukům i jejich kamarádům oč vlastně v těch pohnutých zářijových dnech šlo a v čem tkvěla zrada Mnichovské dohody. Mladí tak na rozdíl od svých vrstevníků vědí o situaci před 2. světovou válkou mnohem víc, vědí, co znamenal diktát západních mocností. Vysokoškolák Samko později potvrdil tatínkův úmysl zapojit se i v příštím roce do vzpomínkové akce Světla and bunkry, která kopíruje obrannou linii podél československých hranic v objektech lehkého opevnění. I s přáteli nenechají zapadnout prachem vzpomínku na vlastenecké odhodlání mužů, mezi kterými byli i jejich pradědové, bránit svou vlast před napadením Německem.

Na území Košického samosprávného kraje se zachovalo 49 objektů lehkého opevnění, z toho 48 v okresech Košice okolí a Trebišov, jeden se nalézá v obci Bretka v okrese Rožňava. Některé z bunkrů jsou dnes zarostlé, zaházené odpadem, slouží jiným účelům nebo jsou prostě zapomenuté.

miš

Top