SK-CZ Klub » T. G. Masaryk a Slovensko

Archiv

T. G. Masaryk a Slovensko

Pedagogům a studentům historie, politických věd i široké veřejnosti je určen vědecký seminář, na kterém přední čeští a slovenští odborníci představí osobnost Tomáše Garriguea Masaryka ve vztahu k Slovensku i oslavy jeho narozenin. Vzhledem k současné situaci bude seminář probíhat 2. března 2021 online od 17 hodin v aplikaci MS Teams.

Seminář k příležitosti 171. výročí narození filozofa, pedagoga, politika, zakladatele a prvního prezidenta Československé republiky zahájí historik Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenské akademie věd přednáškou o vztahu T. G. Masaryka k Slovensku. Na ni naváže prof. Roman Holec z Filozofické fakulty UK v Bratislavě a uvede poznatky bádání o kontaktech TGM a Andreje Hlinky i jejich názorech. Seminář zakončí Dagmar Hájková z pražského Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR přiblížením průběhu oslav narozenin T. G. Masaryka v přednášce s názvem Československý 7. březen. Akci bude moderovat Daniela Písařovicová.

Během některých setkání u pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích si členové Slovensko-českého klubu v SR připomínali, že narozeninové oslavy v rodině Masarykových byly podle pramenů velmi prosté a intimní. Děti dávaly tatínkovi šest červených růží, protože Masaryk měl červené růže nejraději. Každá růže byla za jednoho člena rodiny, tedy za maminku a pět dětí, včetně Eleonory, která ve čtyřech měsících zemřela. Po vzniku republiky se oslavy narozenin prvního prezidenta staly celostátní událostí. Ale TGM jim nijak neholdoval, uznával je však jako formující prvek nového státu a zúčastňoval se na nich. Velkolepé oslavy prvního muže státu však měly i své odpůrce, někde byla pošpiněna vlajka, jinde vyjádřen nesouhlas s Československou republikou, nesouhlasná slova odzněla i z kazatelny v katolickém kostele.

Seminář připravilo Velvyslanectví České republiky v Bratislavě ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Institutem pro aktivní občanství, Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky, Historickým ústavem Slovenské akademie věd a studentským spolkem Preslava.

Odkaz bude aktivován 15 minut před zahájením, přihlášení se do semináře je na: https://www.mzv.cz/bratislava/cz/aktuality/tomas_garrigue_masaryk_a_slovensko.html

 

miš  

Top