SK-CZ Klub » SVETLÁ NAD BUNKRAMI 2017

Archiv

SVETLÁ NAD BUNKRAMI 2017

Dňa 23. septembra 2017 si pripomenieme 79. výročie vyhlásenia všeobecnej mobilizácie. V Českej aj Slovenskej republike nadšenci československej vojenskej histórie osvetlia objekty predvojnového opevnenia počas akcie Svetlá nad bunkrami, aby si tým uctili pamiatku svojich predkov a ich odhodlanie brániť vlasť. Tieto opevnenia boli postavené na obranu pred hrozbou nacistického Nemecka. Československí vojaci sa však museli z hraníc stiahnuť a bunkre odvtedy spustli.
Zmyslom podujatia Svetlá nad bunkrami, ktoré sa bude konať druhým rokom, je pripomenúť verejnosti, za akých historic​k​ých okolností a načo boli tieto betónové pevnosti postavené. Prvého ročníka sa zúčastnilo vyše 730 ľudí, ktorí osvetlili viac ako 170 objektov. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom, niektoré múzeá organizovali aj sprievodný program pre verejnosť.
Zapojiť sa môže ktokoľvek. Nadšenci i laici, múzeá československého opevnenia, kluby vojenskej histórie aj občianske združenia. Stačí si vybrať bunker, zaregistrovať sa na stránke uvedenej nižšie a 23. septembra 2017 “svoj” bunker osvetliť. Viac na:
http://www.svetlanadbunkry.cz/
https://www.facebook.com/groups/svetlanadbunkry/?ref=ts&fref=ts

Top