SK-CZ Klub » S prof. J. Rychlíkem o Benešových dekretech

Archiv

S prof. J. Rychlíkem o Benešových dekretech

Mohlo by se zdát, že téměř tři čtvrtě století je dost dlouhá doba na to, aby se lidstvo co možná nejobjektivněji vyrovnalo s historickými událostmi. Realita je ovšem jiná. Některé prožitky jsou příliš osobní, některé okolnosti zamlčované, postupně jsou odhalována různá zvěrstva a nepochopitelné situace, jiné vysvětlovány manipulovaně podle současné politické situace. Tak je to i s Benešovými dekrety a vysídlením Němců a Maďarů.

Že je i dnes o tuto problematiku zájem, o získání věcných informací, potvrdila i účast na přednášce českého historika prof. Jana Rychlíka s názvem Fakty a mýty o Benešových dekretech, kterou připravil Slovensko-český klub v SR ve Veřejné knihovně Jana Bocatia v Košicích. Profesor Jan Rychlík patří k nejznámějším českým historikům současnosti. Je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky, přednáší na několika českých i slovenských univerzitách, je spolupředsedou Česko-slovenské komise historiků a členem několika redakčních či vědeckých rad. Badatelsky se specializuje na moderní české a slovenské dějiny a na problematiku vývoje balkánských národů.

 „Často se objevuje teorie, že v dnešní době by sice tyto dekrety neobstály, ale v dobové situaci v roce 1945 byly oprávněné, a tudíž správné. Na kritiky dekretů se především ze strany nejstarší generace opakovaně snáší morální rozhořčení, doprovázená zpravidla právě poukazováním na nacistická zvěrstva za války. Kdo takto argumentuje, opět hájí už jednou jednoznačně odmítnutý princip kolektivní viny,“ uvedl prof. J. Rychlík a upřesnil: „Historickou zodpovědnost německého národa za druhou světovou válku a vysídlení německého obyvatelstva jako následek této války nikdo nezpochybňuje a sama Spolková republika Německo svou zodpovědnost opakovaně uznala. Avšak historická zodpovědnost národa neznamená, že příslušníci takového národa mají být paušálně potrestáni anebo dokonce, že poškození mají právo ve jménu pomsty dopouštět se na nich zločinů. Trestní zodpovědnost „vinného“ národa se může vztahovat vždy jen na konkrétní osoby, které buď spáchaly trestný čin, nebo s ohledem na své úřední postavení za takový čin zodpovídají. Při paušálním obviňování sudetských Němců ze zločinů na českém národě právě tato konkrétnost většinou zcela chybí.“

Během přednášky návštěvníci zjišťovali, jak složité jsou historické a zejména právní souvislosti. Že nestačí jen morální argumenty nebo formule kolektivní viny. Že to, co je protiústavní a nezákonné, může být jen těžko správné a především, nemůže být základem právního pořádku. Podle vyjádření několika účastníků je víc než potřebné připravovat takovéto vzdělávací akce, aby se lidé lépe vyznali v historii své země a také mohli více znalostí odevzdávat mladší generaci.

Nutno dodat, že základní myšlenku odsunu tzv. sudetských Němců nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě on totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana jeho myšlenku přijala a také přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení. Výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské konference z 2. srpna 1945. V souladu s ním byly rozhodnutím československé vlády přijaty dekrety a ta za ně také nese politickou zodpovědnost.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády  Slovenskej republiky
– program Kultúra národnostných menšín 2016

Top