SK-CZ Klub » „Rybovka“ online

Archiv

„Rybovka“ online

Ta melodie se rozezní jen jednou v roce. Přestože právě tou dobou by ledy na vodních plochách měly praskat mrazem a pod nohami obvykle vrže sníh, jsou to melodie plné prosté lidské lásky a tepla člověčenství. Česká mše vánoční, kterou v roce 1796 složil kantor působící ve Starém Rožmitále pod Třemšínem Jan Jakub Ryba.

S běžnou mešní kompozicí má však tato pastorální mše pramálo. Spíš bychom mohli říci, že je to poetická vánoční pastýřská hra, která obsahuje vše, co především lid venkova spájel s křesťanskými Vánocemi. Jásavá hudba plná optimizmu a radosti naplňuje posluchače slavnostní pohodou. Málokdo však tuší, jak těžký a krutý měl život tento učitel pod brdským hřebenem.

Pro mnoho lidí je v předvánoční době provedení České mše vánoční nebo také mše Hej mistře či „Rybovka“ neodmyslitelným koncertem. Letošek poznačený koronavirem však živé koncerty neumožňuje. Česká centra se ale rozhodla, že pro diváky na třech kontinentech budou vysílat záznam vánoční mše Jakuba Jana Ryby v podání Dvořákova komorního orchestru a Kühnova komorního sboru. Na Slovensku můžeme koncert sledovat online na Facebooku Českého centra Bratislava 17. 12. 2020 v 19:00.  https://www.facebook.com/ccbratislava

Ale rožmitálský kantor Jan Jakub Ryba nesložil jen tuto jednu mši. Z dnešního pohledu byl velice plodným autorem – zkomponoval 19 vánočních mší, 13 slavnostních a 45 krátkých. A také 256 menuetů, 408 německých tanců, 130 variací, 70 kvartetů, 35 serenád a nokturn, asi 35 symfonií, celkem asi 1400 skladeb. Některé, jako například Kantáta na vlast, měly nemalý význam pro české obrození.

Hudba byla pro něj patrně únikem v trudných chvílích, kdy jeho vlastní děti opět zasedaly k poloprázdné míse, kdy kostelíky zaplnily tóny jeho Hej mistře rozdávající teplo člověčenství, ale jeho děti se třásly zimou v studené jizbičce. Zápisky ve školních denících svědčí o neustálých ústrcích a veliké bídě. Nakonec tíhu svého života Jan Jakub Ryba neunesl. Právě odešla jedna z těch krutých zim, kterou celá rodina Rybových i žáci v školních škamnech cítili až v morku kostí. Kantor Ryba skončil výuku tak jako obvykle a přímo ze školy se těžkým krokem vydal do blízkého lesa. Pod paží si nesl Senekovy spisy. A v kapse svíral břitvu…

Psal se rok 1815, 8. duben.

miš

Top