SK-CZ Klub » RTVS a Český rozhlas o spolupráci

Archiv

RTVS a Český rozhlas o spolupráci

Představitelé RTVS a Českého rozhlasu letos na jaře podepsali Dohodu o spolupráci. Jak uvádí webová stránka RTVS, dohodou obě média veřejné služby budou rozvíjet bilaterální vztahy v oblasti rozhlasového vysílání a kulturní výměny. Plánují přinášet sdílení vlastních rozhlasových programů – rozhlasových her, fíčrů, diskusních relací i všech druhů hudebních programů s důrazem na populární hudbu a jazz. „RTVS je tradičním a přirozeným partnerem Českého rozhlasu a těší mě, že podpisem dohody o spolupráci pokračujeme v nastoleném trendu,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Programová výměna bude probíhat oboustranně a vyváženě a přinese sebou i množství kulturních akcí, jako jsou společné koncerty současných hudebních interpretů, podporu svých zástupců na festivalech, výměnu hudebních těles, nebo Týden slovenské kultury v Českém rozhlase a opačně, Týden české kultury v Rozhlase a televizi Slovenska.

„Partnerství mezi Českým rozhlasem a RTVS není jen výrazem tradice a přátelství, ale rovněž přirozené mediální spojitosti, která kromě rozhlasového vysílání zahrne i velké množství aktivit, které přesahují úroveň mediálního života, “ uvedl k podpisu generální ředitel RTVS Václav Mika. Pro zkvalitnění a rozšíření programových služeb obě strany umožní svým zahraničním zpravodajcům poskytovat zpravodajskou činnost pro druhou zúčastněnou stranu. „Nadále budeme uskutečňovat vzájemnou programovou výměnu, sdílet zkušenosti a podporovat účast svých zástupců na festivalech či soutěžních přehlídkách. Naším cílem je zkvalitňovat nabídku pro posluchače a posilovat tak naši roli média veřejné služby ve společnosti,“ dodal René Zavoral.

Top